یاقوتهای هرات و بخارا

بنابراین باید مراقب بچه ها بود زیرا مصرف بیش ازاندازه نارنگی آن ها را به اسهال و کندی عملکرد روده ها مبتلا می کند. اگر میخواهید برای بار اول به کودک خود پرتقال بدهید ابتدا با مقادیر کم امتحان کنید و بعد از آن مراقب ظهورعلائم احتمالی از قبیل استفراغ، خس خس، تورم، مشکلات تنفسی، آبریزش چشمها، اسهال یا حالت تهوع باشید. باز هم تاکید می کنیم که بهتر است پرتقال را به صورت کامل یا آب پرتقال تازۀ خانگی مصرف کنید.

بهارآرا و رمضانی، سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از گیاه کامل و عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، به شکل کروی و ستاره­ای در اندازه 100 نانومتر را گزارش نموده­اند (2). سنها و همکاران درسال 2011 سنتز نانوذرات طلا توسط زیره را مورد بررسی قراردادند (30). در این تحقیق، ذرات نانو در دمای30درجه سانتی گراد و اسیدیته سه تولید شد ومشخص گردید با بالارفتن اسیدیته، پایداری ویکنواختی نانوذرات تولیدی بیشتر می شود(30). برای به دست آوردن حداکثر فواید، میوه کامل بخورید یا آب پرتقال تهیه شده در خانه بنوشید. بررسی طیفجذبینانو ذراتسنتزشدهتوسطدستگاه اسپکتروفتومتر: باتوجه به اینکه طلا دارای پیک حداکثر جذب در محدوده 600 -500 نانومتر می­باشد، در این تحقیق برای بررسی بیوسنتز نانو ذرات طلا از دستگاه اسپکتروفتومتر (نانودراپ محصول شرکت آنالیتیک جنا کشور آلمان) در طول موج 680 -350 نانومتر استفاده گردید.

در آلمان برگ های آن به عنوان مدر، سرد، خنک کننده و پاک کننده چرک مصرف می شود. میوه های خانواده مرکبات دارای ویتامین C فراوان و قدرت اسیدی زیادی هستند که می تواند منجر به ایجاد درد شکم و یا ریفلاکس اسید معده و مشکلات گوارشی ناشی از آن در دلبند شما شود. این فراورده در درمان کم خونی پرنیسیوز آدیسونی و سایر حالات مرضی ناشی از کمبود ویتامین B12 به تنهایی نباید مصرف شود، زیرا ممکن است سبب تحلیل رفتن تحت حاد طناب نخاعی شود. تعیین غلظت بهینه برای هرگیاه و هر نانوذره ای می تواند در تولید حداکثری و اقتصادی نانوذرات بسیار مفید باشد.علاوه بر این نوع ترکیبات موجود در عصاره های گیاهی مختلف، بسته به نوع گیاه متفاوت می باشد و بدیهی است این موضوع باعث تغییر در شکل و خصوصاً میزان تولید نانوذرات می شود.

میزان بالای پتاسیم موجود در پرتقال برای تنظیم فشار خون زنان باردار مفید است و فشار خون مرتبط با بارداری را رفع می کند. اندازه و مورفولوژی این نانو ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری تعیین شده که شکل ذرات کروی و اندازه متوسط آنها در حدود 70-30 نانومتر است (10). رضایی وهمکاران در سال1395 جهت ارزیابی اثرات سمیت سلولی نانوذرات طلای تولید شده توسط سلولهای باکتریایی، با مطالعات اسپکتروفوتومتری و XRD ابتدا تشکیل نانو ذرات طلا را تأیید نمودند و با تصاویر TEM نشان دادند که اندازه نانو ذرات طلای تولیدی در حدود 10-70 نانومتر بوده است (4). در این تحقیق آزمون MTT نشان داد که نانوذرات طلا دارای اثر سمیت پایینی بوده و این اثر به دز مصرفی آنها وابسته است(4).

در تحقیقاتی که داس و همکاران بر روی بیوسنتز نانو ذرات طلا به وسیله گیاه تاج خروس انجام داده­اند، اندازه نانو ذرات در حدود10تا70 نانومتر بوده­است (16). در پژوهش دیگری، اسکندری وهمکاران بیوسنتز نانو ذرات طلا با استفاده از گیاه ازمک را مورد بررسی قرار داده اند. گفته می شود همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به اسلامشهر منتسبین به دولت بین مردم پرتقال رایگان توزیع کردند. تولید انبوه محصول ابریشم به تنهایی کارکردی چندگانه در اقتصاد کشور داشته است: ایجاد اشتغال در بخشهایی از جامعه مانند بخشهای تولید، توزیع و در صنایع جنبی آن، تأثیر بر روند تکاملی کارگاه های نساجی، بافندگی و غیره.

مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM): به منظور مقایسه ساختار، مورفولوژی و یکنواختی توزیع نانو ذرات تولید شده، تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری تهیه شد. بررسی اثر دما بر بیوسنتز نانو ذرات طلا: در این مرحله، برای بررسی اثر دما و تعیین شرایط بهینه، مقدار 5 میلی لیتر نمک طلا با 5 میلی لیتر از عصاره محلول تهیه شده مخلوط و در زمان بهینه شده 20 دقیقه در محدوده­های دمایی 25، 40 و60 درجه­ سانتی گراد طیف­گیری صورت گرفت (شکل 3). با افزایش دما از 25 درجه سانتی گراد به 40 درجه سانتی گراد میزان تولید نانوذرات افزایش یافت، اما با افزایش دما به 60 درجه سانتی گراد میزان تولید کاهش یافت.

لذا به نظر می رسد باید دمای 40 درجه سانتی گراد را به عنوان دمای بهینه انتخاب کرد. این میوه که گاها از آن به عنوان انگور ترش نیز یاد میشود، در آشپزی ایرانی بسیار استفاده میشود. استفراغ را قطع میکند و اشتها آور نیز هست و قطع کننده اسهالهای گرم مزاج و کهنه و تقویت کننده چشم است و جهت تقویت چشم آمله را خوب می سایند و هم وزن آن شکر اضافه نموده و با مقداری روغن بادام شیرین مخلوط مینمایند که قدری چرب شود و صبح ناشتا مقدار بیست گرم از مخلوط حاصل را میل میکنند. حضرت دانیال گوید : 15- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در فصل خود نعمت و خیر دنیا است ، بیشتر از آنکه تصورش را کند 16- تعبیر خواب خوردن انگور سفید در غیر از فصل خود نشانه حرف خوب و مال است .

به منظور سنتز نانو ذرات طلا با عصاره، میزان 400 میکرولیتر از عصاره گیاهی با 100 میکرولیتر از محلول نیترات طلا ترکیب شد، تغییر رنگ محلول در دمای اتاق نشانه تولید نانوذرات طلا می باشد. میزان خسارت و آسیب این بیماری به عملیات زراعی ، نوع خاک ( از نظر شوری ، رطوبت خاک ) و رقم پایه بستگی خواهد داشت . بیوسنتز نانو ذرات: ابتدا 034/0 گرم نمک نیترات طلا توسط ترازوی دیجیتال با دقت 001/0 گرم توزین و در 100 میلی لیتر آب دیونیزه حل گردید و محلول پایه 001/0 مولار به دست آمد.

پس از هر بار سانتریفیوژ فاز رویی جدا و به ماده ته نشین شده، آب دیونیزه اضافه گردید. سپس محلول رویی را دور ریخته و به منظور شستشو و پراکنده کردن نانو ذرات ته نشین شده، با اضافه کردن آب دیونیزه، عمل سانتریفیوژ 3 بار تکرار گردید. جهت آماده سازی برای آنالیز XRD پس از سنتز نانو ذرات طلا، نمونه­ها را با دستگاه اولترا سانتریفیوژ و با سرعت15000 دور در دقیقه به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ کرده، سپس محلول رویی دور ریخته شده و نانو ذرات ته نشین شده جهت آنالیز اشعه ایکس، بررسی می­شوند.

پس از اینکه فرآیند سنتز نانو ذرات طلا تکمیل شد، به منظور تغلیظ نانو ذرات بیوسنتز شده، محلول کلوئیدی نانو ذرات با سرعت 18000دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ شد. ویژگی بارز نهال انگور موندراپ شکل خاص، رنگ آبی متمایل به کبود و حبه های بزرگ و بی دانه است. برای تمامی نمونه های مورد استفاده، ولتاژ دستگاه برابر kV 43 و آمپراژ آن برابر mA 93 بود.

کریشنامورتی و همکاران سنتز نانو ذرات نقره از طریق تیمار یونهای نقره با استفاده از عصاره گیاه فلفل زینتی را مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند فاز کریستالی نانو ذرات با گذشت زمان از چند کریستالی به تک کریستالی تغییر می یابد و اندازه نانوذرات با افزایش زمان واکنش افزایش می یابد(21). دمای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد سبب افزایش جنبش مولکولها و به هم پیوستگی آنها می شود(3). یعنی هنگامی که دما در 30 درجه سانتی گراد باشد طی 4 ساعت اول واکنش بیوسنتز به شکل قابل ملاحظه ای اتفاق نمی افتد اما در دمای 60 درجه سانتی گراد پس از دو ساعت فرآیند بیوسنتز آغاز می شود(9).

نتایج محمدی نژاد و همکاران در مطالعه ای که روی گیاه ماریتیغال انجام دادند نشان داد که با افزایش دما از 30 درجه سانتی گراد به 60 درجه سانتی گراد، زمان شروع فرآیند بیوسنتز کاهش می یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد دمای بالا نه تنها منجر به تولید نانوذرات نقره با یکنواختی شکل می شود بلکه تبدیل بالاتری از یونهای نقره را در زمان کوتاه به همراه دارد(22). پرتقال آنتی اکسیدان قدرتمندی به شمار می آید.

شربت آهن ویتابیوتیکس به بهبود ضعف و خستگی و افزایش انرژی کمک کرده و با طعم دلپذیر پرتقال و عسل برای تمام گروههای سنی قابل استفاده میباشد. تعیین دمای بهینه جهت سنتز نانو ذرات با استفاده از عصاره گیاه بسیار مهم می باشد چراکه، در دمای بهینه با گذشت زمان تغییر چشم گیری دراندازه سنتز نانو ذرات مشاهده نمی شود ضمن آنکه قبل از رسیدن به دمای بهینه نیز میزان تولید نانوذرات ناکافی بوده و باعث افزایش هزینه های تولید می شود(3).

تاثیر pH بر میزان جذب فلزات نیکل و روی بر واحد جرم جاذب های اصلاح شده در شکل 3 نشان داده شده است. بطـور کلـی درصورتی که آب و خاک دارای شوری کمتر از حـد غیـر مجـاز باشـد، حتـی در مراحـل شکوفایی گل تا پایان رشد میوه کاهش میزان آبیاری تا ۲۰ درصد موجب کاهش معنـیدار در میزان تولید نمیشود. بهخاطر ماهیت اسیدی، میتواند موجب سوزش معده در مادران مبتلا به بیماری رفلاکس معده شود. در pH قلیایی، وجود تعداد زیادی از گروههای عملکردی برای باند شدن طلا یا نقره، موجب تشکیل تعداد زیادی از نانو ذرات با قطر کوچکتر می شوند.

آنها اعلان کردند که اندازه ذرات مثلث شکل حدود 200 نانومتر و ذرات کروی مانند، اندازه­ای کوچکتر ودر حدود 10-8 نانومتر دارند (21). حال آنکه در پژوهش حاضر، نانو ذرات طلا دراندازه حدود2 تا 10 نانومتر و به شکل تقریباً کروی تولید شدند. طبق نتایج به دست آمده، می­توان گفت که گیاه دارویی زیره سبز قابلیت سنتز نانو ذرات طلا را دارا می­باشد و با توجه به این که تاکنون استفاده از این گیاه به منظور کاهش زیستی یونهای طلا گزارش نشده­است، نتایج حاصل از این تحقیق کارکرد خوب این گیاه را برای اولین بار به وضوح نشان می­دهد. در این بررسی تمام طیفهای گرفته شده با طیفهای اشعه ایکس استاندارد مقایسه شد و حضور به ترتیب پیکهای (111) (200) (220) و (311) در موقعیتهای حدود 38 درجه، 44 درجه، 63 درجه و 77 درجه نشان از وجود نانو ذرات طلا بوده که تاییدی بر سنتز صحیح نانو ذرات طلا می­باشد (شکل 5). نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج خلیفه سلطانی و همکاران (3) و اسکندری و همکاران (1) تطابق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید