گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

هتل پتروشیمی تبریز هتل چهار ستاره و مرتب کمی قدمی ساز در سال 1378 افتتاح شد و بارها بازسازی شده است این هتل در بلوار استاد شهریار واقع شده است. الان وضع طورى شده است، وضعى که براى ارتش ما ایجاد کردهاند طورى شده است که خواهى نخواهى در خیلى از موارد مجبور به مداخله میشود. و هرگز قصد همکاری با بیگانگان را نداشته است و در خاتمه از علوی کیا تقاضا می کند که عرایضش را به سمع شاه برساند و بگوید ما چه بکنیم که مورد اعتماد قرار بگیریم ما حاضریم در هر نقطه ای از دنیا سکونت کنیم و مرتبا بودن خودمان را تلفنا به هر کس و بهرکجا اطلاع دهیم و اضافه میکند که به شاه بفرمائید .

با تقدیم مراتب عرض ارادت و سلام بی پایان تلگراف محبت آمیز آن سرور گرام زیارت نمی دانم چگونه و به چه زبانی از این همه آقائی و بزرگواریت سپاسگزاری کنم هر چند از آقائی آنجناب انتظاری به غیر از آن نبوده و نیست . این یکی از قراردادهائی است که کان لم یکن شد و در نظر داشتند که پس از بازگشت ناصر و خسرو قشقائی و ایجاد قدرت برای آنان از وجود آنها برای ارعاب مقامات عالیه کشور استفاده نمایند و حتی این موضوع از طرف مقامات امریکائی در تهران و با چند نفر از دوستان سیاسی آنها مورد مذاکره قرار گرفته است .

حدود سال ۳۶ اداره انحصارات فارس جهت وصول مطالبات قند و شکری که بوسیله برادران قشقائی از گمرک بوشهر غارت شده بود باغ ارم را مصادره می نمایند در گزارشی بتاریخ ۳۲/۱۲/۲۴ آمده است منبع مطلعی که با محافل امریکائی در تهران آمد و رفت دارد . و چنانچه با مراجعت خسرو از طرف شاه مخالفت شود وی از طریق خاورمیانه مسافرت و با قایق موتوری شبانه به آبهای ایران وارد و سپس داخل خاک ایران شود منبع می افزاید که پس از انعقاد قرارداد دو جانبه و بهبودی روابط ایران و مریکا هنوز نظر مقامات امریکائی جهت بازگشت برادران قشقائی تغییر نکرده و فعلا در این زمینه مشغول فعالیت می باشد .

که او به منظور فراهم کردن وسایل اخراج وی از آلمان به این ماموریت اعزام داشته است . چندی بعد هم علم به من گفت که سفیر آمریکا مایر به نزد او رفته و اظهار تعجب کرده که چگونه در مورد ذوب آهن که حتماً ابتکارش با اعلیحضرت بوده تمام موفقیتها به حساب عالیخانی گذاشته شده و این امر خیلی برای آنها تعجبآور است و علم اضافه کرد که کاملاً احساس میکند که آمریکاییها از من خوششان نمیآید. و خواهر دیگرمان او هم از سر و صدا خوشش نمیآمد. خبردار کشیدند و میزها صدا کرد.

مشاهده کرد. عاقلانه است که زمان های تعیین شده را در مهمانخانه یا ایستگاه راه آهن تبریز و شهر مبداء حضور داشته باشید. ۴- در جریان بررسی و رسیدگی به پرونده آقای خسرو قشقائی نامبرده طی نامه هائی به رئیس سنی مجلس و رئیس کمیسیون تحقیق آمادگی خود را برای حضور در کمیسیون و ادای توضیحات لازم بیان داشته اند و درخواست مهلت برای تهیه مدارک و اسناد لازم را نمودند به دنبال تماس و مذاکره آقای قشقائی با رئیس کمیسیون تحقیق ابتداء قرار شد در شنبه ۲۴ خرداد در کمیسیون حاضر شود بعد آقای قشقائی کتبا درخواست یک هفته مهلت را نموده اند مع الاسف تا روز دوشنبه دوم تیرماه آقای خسرو قشقائی در جلسه کمیسیون تحقیق حضور بهم نرسانیدند و لاجرم کمیسیون تحقیق رای نهائی خود را عینا به مجلس محترم گزارش مینماید .

که البته تاریخش مشخص نیست ولی روی تاریخهائی که نوشته شده ۵۳/۷/۲۴ است از مونیخ حضرت آقای امیر اسدالله خان علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی – تهران با تقدیم مراتب عرض ارادت در انتظار بذل توجه حضرتت هستم . دکتر یزدی – در تعقیب مکاتبات قبلی مجددا در ۵۳/۸/۵ یک تلگراف رمز محرمانه ای است که آقای علم در مورد وضع آقای خسرو قشقائی به نصیری مخابره کرده است .

دکتر یزدی – اینجا البته زیر این نامه دستوراتی داده شده است که متاسفانه نمی توانم بخوانم بدنبال این نامه نامه دیگری است که اسدالله علم به ارتشبد نصیری نوشته است ، با ارسال نامه مورخ ۵۳/۴/۲۲ جناب آقای امیر اصلان افشار سفیر شاهنشاه آریامهر در بن و ضمائم آن امر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ضرفصدور یافت ( ساواک به این موضوع رسیدگی نماید ) خواهشمندم دستور فرمائید اقدام لازم معمول و نتیجه را اطلاع فرمایند که بشرفعرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسد . رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم ، و به نستعین – قرائت اسناد ادامه دارد دنباله اسنادی که در رابطه با تماسهائی که آقای خسرو قشقائی با دربار و ساواک داشته است این اسناد قرائت میشود این تلگراف را آقای علم به نصیری می فرستد .

ولی روی روندی که داخل پرونده است مستقیما به خود علم نوشته شده است . ولی چند ماه بعد بعلت تمام شدن پول هائی که مظفر فیروز از روسها گرفته بود قشقائی ها شروع به مخالفت با روسها نموده و در همین ایام خسرو قشقائی در بوشهر با کلنل سرت جفری جنرال انگلیسی ملاقات و پس از گرفتن سلاح و پول نهضت جنوب را شروع می کند پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وی به میان ایل خود رفته و بوسیله دو نفر از اعضای حزب توده تماس و اعلامیه هائی منتشر کردند ضمنا بعد از ۲۸ مرداد خسرو قشقائی همراه با سران ایل قراردادی علیه سپهبد زاهدی منعقد و آماده حمله به فارس و اصفهان بوده اند که ناگهان ژوزف گودوین افسر اطلاعات آمریکا ایل رفته و با دادن پول و تهدید آنرا به تهران آورده و از کشور خارج نموده است .

۱- بموجب اسناد و مدارک ، آقای خسرو قشقائی و برادرانش در طی سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ و در دوران جنبش ملی شدن صنایع نفت برهبری دکتر مصدق از نهضت ملی ایران پشتیبانی نموده اند و تا آخرین مرحله به حکومت ملی دکتر مصدق وفادار ماندند و نه تنها پیشنهاد دولت امریکا را مبنی بر شرکت در کودتای ۲۸ مرداد ، رد کردند بلکه گزارش این پیشنهاد و مبالغی را که امریکا در اختیار رهبران ایل قشقائی برای شرکت در کودتا قرار میداد به دکتر مصدق دادند . یعنی یک صحبتی هم بود که استعفا بدهند قبل از اینکه کار به این مراحل بکشد در ۲۳ خرداد مجددا در همان روز یک نامه به آقای خلخالی رئیس کمیسیون تحقیق نوشته اند و یک هفته وقت خواسته اند تا مدارک و اسناد لازم را که برای روشن شدن این قضیه بسیار مفید میباشد تهیه و تقدیم شعبه بکنند .

احترام به ملتها کار آسانترى است ملت ایران همیشه به ملتهاى جهان احترام گذاشته است و وقایع اخیر ایران صبت شهرت ایران را در تمام جهان برد و ملتهاى جهان ما را شناختند و الان با چشم احترام به ما نگاه مىکنند و مسلماً آنها هم احترام ملت ما را خواهند داشت ولى احترام به ملتها هم باید به یک نحوى تظاهر بکند تظاهر بزرگ آن محترم داشتن سمبل ملتهاست ملتهاى جهان با علائم و با اشخاص در دنیا مجسم میشوند شاه یک مملکت، رئیس جمهور یک مملکت، پرچم یک مملکت مؤسسات ملى یک مملکت اینها مظاهر ملتها هستند و بنابراین ملت ایران کاملاً باید مراقب باشد که احترام این سمبلها و این مظاهر را بگذارد و اگر خداى نخواسته اشخاصى از راه نادانى و یا از راه غرض گاهى اوقات بتوانند و موفق بشوند که به این مظاهر بىاحترامى بکنند باید به شدت از آنها جلوگیرى کرد (صحیح است) و من در این مورد احترام ملتها مجبورم اشاره بکنم به یک اعلامیهاى که در آن کوشیدند که ملت ایران را با یک ملت دیگرى طرف معامله و طرف بغض و دعوى قرار بدهند حتى در منتهاى دشمنى حتى در جنگ بینالمللى چه اول و چه دوم شما همیشه مىبینید که سران دولتها مىگویند که ما با ملتها دشمنى نداریم ما با ملتها سر و کارى نداریم ما با ملتها دشمن نیستیم دعواى ما دعواى دولتهاست نه دعواى ملتها ولى در اعلامیهاى که چند روز پیش دولت قوام منتشر کرد در آنجا خواست دعواى ملت ایران و دولت ایران را با یک شرکتى به صورت دعواى بین دو ملت معرفى کند و بگوید عملیات طورى است که ملت ایران را با ملت انگلستان گلاویز کرد در صورتی که این حرف غلط بود و نبایستى این حرف هیچ وقت زده شود حتى اگر بعضى از افراد در طرز بیانشان طورى بیان بکنند که یک چنین اشتباهى هم ایجاد بشود دولتهاى ما موظفند این سوءتفاهم را برطرف کنند و من اینجا میگویم ملت ایران با هیچ ملتى سر و کار ندارد تمام ملتها را با دیده احترام مىنگرد در روابطش با دولتها و احترامش نسبت به دولتها بستگى دارد با روابط آنها نسبت به ملت ایران و سیاست دولتها که متغیر هستند و با سیاست مملکت تغییر مىکنند و یا با پیشآمدها ممکن است تغییر بکنند با ملت ایران سوا است (نریمان – به شرط معامله متقابله) آقا ملتها همیشه نسبت به ما احترام دارند و در تمام جریان نفت همه از آسیا و آمریکا به ما گفتند که نسبت به ما احترام دارند ملتها همیشه با هم هستند و در همه جا این ملتها به همدیگر احترام مىگذارند اختلاف همه جا اختلاف دولتها است نه اختلاف ملتها عرض کردم سیاست دوستى مثل هر سیاستى وسیله اجرا مىخواهد اعلام یک سیاست انجام آن سیاست نیست بیان یک سیاست اجراى آن سیاست نیست اجراى سیاست با وسائل آن است که در این مملکت سالهاى متمادى در خارج از مجلس این را بایست که من اذعان بکنم با وجودی که در تمام ممالک دنیا اقلاً ماهى یک مرتبه در مجلسها سیاست خارجى مطرح میشود در مجلسهاى ما سالهاى متمادى است که سیاست خارجى ولو در یک جلسه مطرح نشده است و من این را ممنون وکلا هستم که یک مسخرهاى را در مجلس ایران نیاوردند براى این که ما در این سى سال سیاست خارجى نداشتیم که اصلاً مطرح بشود و چه خوب شد که این بحث در این مجلس نیامد و یک ریشخند دیگرى بر ریشخندهاى مکررى که به ملت ایران میزدند اضافه نشد ولى الان که ما زنجیر اسارت را پاره کردیم الان که ما در عمل خودمان آزاد هستیم سیاست خارجى ما باید مطرح باشد و درش بحث بشود و درش نظر داده شود در این مدت عدهاى براى خودشان سیاست خارجى بیان میکردند هر فردى سیاست خارجى داشته است هر دستهاى سیاست خارجى داشته است یک عدهاى سیاست بیطرفى را میخواستند که در حقیقت اکثر مردم ایران بودند دستهاى میگفتند در این دنیا بیطرفى معنى و مفهومى ندارد و بایستى طرفى گرفت و البته آنهایى که طرفدار طرفدارى بودند مابینشان اختلاف بود عدهاى یک طرف را مىخواستند و در حقیقت این بحثها و دعواها مفهومى نداشت معنى نداشت براى این که وسیله اتخاذ یک سیاستى از هر جهت که باشد در دست نبود ما بیطرفى خودمان را میتوانستیم حفظ بکنیم و نه از رفتن در طرفى میتوانستیم خدمتى انجام بدهیم دوستى ملتها و دوستى دولتها تابع همان مقررات دوستى افراد است افراد در دوستى خودشان کسانى را میخواهند که از یک جهتى لااقل بارى را از دوششان بردارند نه کسانى را که همیشه وبال گردنشان هستند یک ملت ناراضى یک ملت گرسنه یک ملتى که نه جمعیت دارد نه راه دارد نه وسیله دارد این مملکت چه سیاست طرفدارى یا بیطرفى میتواند بازى بکند این مملکت باید منتظر وقایع باشد و از هر طرفى که واقعه آمد تحمل بکند ولى اگر قرار است که سیاستى اتخاذ شد این سیاست باید وسائلش در دست باشد و بایستى متوجه بود که این سیاست بیطرفى که دولت ایران اتخاذ میکند و با همه دوستى را میخواهد و این سیاست خواسته اکثریت مردم ایران است این سیاست از سیاست طرفدارى مشکلتر است سیاست طرفدارى لااقل این حسن را دارد که شما را از یک جبهه آسوده خاطر میکند اقلاً یک طرف امن نگه میدارد ولى در سیاست بیطرفى شما باید همه جوانب امر را ببینید همه جبههها را نگاه کنید باید اسلحه بیطرفى را وسیله بیطرفى را اتخاذ بکنید و این دولت که برنامههاى اصلاحى دارد باید برنامههاى اصلاحیش متکى به این سیاست خارجى باشد با این سیاست که ملت ایران میخواهد بیطرف بماند و باید بتواند بیطرفى خود را حفظ بکند باید وسایل کافى و اشخاصى که مؤمن به این سیاست هستند و مىتوانند چنین سیاستى را عمل بکنند داشته باشند قدرت یک مملکت به تعداد توپ و تانک و تفنگش نیست قدرت یک مملکت مربوط به جمعیت فقطش نیست عواملى که در قدرت یک مملکت منظور مىشود و بهش پتانسیل جنگى میگویند یک عده عواملى است که مجموعه آنها قدرت ملى را تشکیل میدهد تهیه این قدرت ملى جنبههاى معنوى هم دارد جنبههاى معنوىاش شاید به مراتب مهمتر از جنبههاى مادىاش باشد جنبه معنوى بزرگ است براى این که یک ملتى قوى باشد شرط اول رضایت افراد آن مملکت است مملکتى که مردمش ناراضى باشند اگر در تمام در و دشت این مملکت زر بریزند اگر تمام افراد این مملکت را مبدل به تانک بکنید ارزش نظامیاش صفر است پس بنابراین باید در مرحله اول به جلب رضایت مردم کوشید دولت دکتر مصدق از آنجا که مورد اطمینان مردم ایران است مىتواند این سیاست را عمل بکند آن دولتهایى که از روز اول مورد عدم اطمینانند هیچ وقت قادر نخواهند بود جلب رضایت بکنند زیرا حتى عملیات خوبشان اگر داشته باشند ملتى که به آنها اطمینان ندارد بد جلوه مىدهد فقط یک دولتى مورد اطمینان است که بتواند جلب رضایت افراد را بکند عدم رضایت مردم را ظلم و تبعیض بیشتر از هر چیزى ادامه میدهد مىگویند مملکتها با کفر باقى مىمانند ولى با ظلم بقایى ندارند این حقیقت بسیار بزرگى است براى این که بشر این طور ساخته شده هر گونه سختى را تحمل میکند از سختیهاى مادى بزودى فراموشى پیدا میکند ولى ظلم و بیعدالتى و تبعیض را هیچوقت بشر فراموش نمىکند یادگارهاى بیعدالتى را تا لب گورشان دنبال میکنند و این مملکت ما مملکت ظلم و ستم است این مملکت مملکتى است که صدها سال است ظلم و ستم درش حکمفرمایى میکند.

تیم فوتبال تراکتور بسیار محبوب است. حلوا تبریزی نیز در بازار محبوب است. توفیق جنابعالی را در این هدف مقدس از درگاه خداوند متعال خواهانم . از این که سعادت یاری و افتخار مراحم مبارک شاهنشاه آریامهر شامل حقیر گردیده شکر الهی را بجا آورده و از خداوند متعال بقاء و سعادت ذات مقدس شاهنشاه بزرگ اعلیحضرت همایون آریامهر را از خداوند متعال خواستارم همیشه در انتظار ارجاع اوامر و مژده سلامتی حضرتت هستم . مرمر زردسبزی زننده. سنگ هنوز میدرخشید و رگههای سفید و صورتی در آن مشخص بود و کلمات مشکی برجسته و خوانا.

دیدگاهتان را بنویسید