گاو شیرده چه خوراکی باید بخورد؟

نوزاد دچار خروسک به علت محدود شدن مجاری تنفسی دچار سرگیجه میشود و گریه میکند. متأسفانه راه خاصی برای پیشگیری از بیماری خروسک وجود ندارد. جابجایی شیردان سبب کاهش اشتها و به تبع آن کاهش معنی دار سطح تولید شیر می شود و در نتیجه عدم درمان سریع و پیشگیری نرخ حذف و از طرفی هزینه های مرتبط با درمان و دامپزشکی را در سطح گله افزایش می دهد. سرپوش سرسوزن ها را همواره بگذارید، سوزن ها ممکن است خیلی سریع گم شوند و با این کار، امکان اینکه سر سوزن ها به انسان و دام آسیب برساند کمتر می شود.

در گوسفند درصد بره زایی ممکن است تا 150 درصد هم برسد ویک صفت مناسب برای گوسفند وبز است ولی میزان دوقلوزایی در گاو نسبتا کم است و از 0/5 تا 4 درصد در نژادهای مختلف متغیر است. دوقلوزایی در گوسفند وبز بیشتر از گاو رخ می دهد. گاو گونه ای تك قلوزا ست و اين به آن معناست كه در اكثر موارد يك آبستنی موفق در گاو منجر به تولد يك گوساله تك قلو ميگردد.مكانيسم فيزيولوژيكی موثر در تنظيم تعداد فوليكولهايی كه در طی هر موج فوليكولی به فوليكول رسيده تبديل ميشوند معمولا موجب انتخاب يك فوليكول رسيده ميشود كه قادر به تخمك گذاری است.آغاز يك تخمك گذاری القاء شده يا طبيعی باعت تحريك عوامل مؤثر در آزاد شدن يك تخمك از يك فوليكول رسيده در زمان تخمك گذاری می گردد.اگر كليه اين وقايع از زمان لقاح تخمك تا زمان زايمان به طور طبيعی رخ دهد منجر به آبستنی و تولد يك گوساله ميگردد.به هر حال امكان دارد كه 2فوليكول از ميان گروه فوليكول های در حال رشد در موج فوليكولی به رشد خود ادامه داده و به فوليكول رسيده تبديل گردند.كه به آن پديده كوداميننسی گويند.اگر عوامل محرك اختصاصی تخمك گذاری به طور طبيعی يا زمانی كه فوليكول های كوداميننت حضور داشته فعال شوند 2تخمك هر كدام از يك فوليكول آزاد ميشوند و اگر ساير وقايع پس از لقاح تا زايمان به طور طبيعی برای هر 2تخمك اتفاق بيفتد دوقلوزايی رخ ميدهد.

كينسل و همكاران (1998) نسبت افزايش دوقلوزايي را طي يك دوره 10 ساله گزارش دادند كه در اين گزارش مهمترين عاملي كه سبب بالا بردن ميزان دوقلوزايي شده افزايش در زمان پيك توليد شير در طي دوره بررسي بيان شده است، آنها همچنين عنوان كردند كه امكان دارد تغذيه گاوها ي پرتوليد با جيرههاي حاوي انرژي بالاتر ميزان اوولاسيون مضاعف را افزايش داده و از اين طريق سبب بالارفتن ميزان دوقلوزايي شود. عموماً نسبت دوقلوزايي در بيشتر نژادهاي گوشتي گاو كمتر از 1% گزارش شده است گستره وقوع دوقلوزايي در گاوهاي شيري بين 2/5 تا 5/8درصد گزارش شده كه به ميزان زيادي تحت تاثير تعداد زايمانهاي گاو مي باشد و احتمال آن 1% براي اولين زايمان تا حدود 10% در ساير زايمانها ميباشد.

این مسوول با اشاره به اینکه این طرح در مرحله نخست برای ۳۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: مجتمع گاو شیری دهنگ چهار هزار و ۵۰۰ تن شیر در سال و ۷۰ تن گوشت در سال را تولید میکند. جمعیت جهان که در آغاز قرن پیش حدود دو میلیارد نفر تخمین زده میشد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینی میشود که تا سال 2020 این رقم از مرز هشت میلیارد نفر عبور کند، یعنی در طول فقط دو دهه ، جمعیتی بالغ بر کل جمعیت جهان در آغاز قرن بیستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.

از خاک کاکتوس استفاده کنید و گیاه جدید را در مکانی قرار دهید که نور زیادی دریافت کند. سینهی کودک را به آرامی به مدت ۲ تا ۳ دقیقه ماساژ دهید. در پژوهش های پیشین گزارش شده که 32 درصد از گاوهای جفت مانده به متریت مبتلا شده اند. زیرا به طور کلی منجربه کاهش سود دهی و کارآیی تولید مثلی دام میشود.دریک مطالعه ضررهای اقتصادی ناشی از هر تولد دو قلو در مقابل تک قلو را بررسی کردند که رقمی حدود 108دلاربر آورد شده است.همجنين دوقلوزايی موجب كاهش عملكرد توليدمثلی دام همراه با افزايش مانگين روزهای غیر آبستن و دفعات تلقيح به ازای هر آبستنی دام در طی دوره شيرواری پس از زايمان ميشود.به علاوه اتيولوژی بسياری از بيماريهای پيش از زايمان مربوط به زايمانهای دوقلو ميباشد.گاوهای دوقلوزا از نظر جفت ماندگی،متريت،جابجايي شيردان و كتوز در خطر بالاتری بوده و وقوع سقط جنين،مرگ و ميرو جفت ماندگی درموارد دوقلوزايی در مقايسه با تك قلوزايی بيشتر بوده كه اين امر احتمالا مربوط به كاهش طول آبستنی و افزايش وقوع سخت زايی ناشی از دوقلوزايی گاو میباشد.همچنين بايد در نظر داشت كه ميزان حذف در گاوهای دوقلوزا بيشتر است.يكی ديگر از اثرات دوقلوزايی در گله كاهش تعداد تليسه های بارور موجود برای جايگزينی در گله شيری گزارش شده است.اين كاهش ناشی از افزايش مرگ ومير در زمان جنين در گوساله های دوقلو وافزايش ميزان تولد گوساله های نر در نتيجه تولد گوساله های دوقلوی نر همسان مي باشد.

اگر دوره ی خشک کمتر از 40 روز باشد بافت پستان زمان کافی برای بازسازی نداشته و در نتیجه تولید شیر در شیر دهی ایده آل نخواهد بود . اصلاحی ادامه داد: تولید بالای شیر تا حد ۱۲ هزار لیتر در ۳۰۵ روز و درصد بالای چربی تا ۴.۸ درصد و پروتئین تا ۳.۸ درصد از ویژگیهای دیگر این نژاد میباشد. اجرای علاوه بر اینکه دارای توجیه اقتصادی مناسبی میباشد ، همچنین زمینه اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر را فراهم میآورد. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت میباشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

هزینه های تحمیل شده به دلیل وجود بیماری در گله از عمده ترین دلایل ضرر اقتصادی در مزارع پرورش گاو شیری به شمار می رود. استفاده از دستگاه جوجهکشی علاوه بر این افزایش نرخ هچ تخمها، فرصت بیشتری را برای مرغها فراهم میکنند تا با انجام جفتگیری و ایجاد تخمها نطفه دار بیشتر، به توسعه کسبوکار شما کمک کنند. لازم به ذکر است انجام یک شخم خوب با گاوآهن برگرداندار باعث کاهش عملیات خاکورزی ثانویه مورد نیاز برای تهیه بستر بذر می گردد.

به هر حال تولید کنندگان، متخصصین تغذیه و دامپزشکان ممکن است از ارزش سلامتی طولانی مدت اسیدوز شکمبه ای نا آگاه باشند بنابراین ممکن است تمایل به کاهش تغذیه با دانه نداشته باشند. در صورت بروز بیماری در مزرعه باید سریعاً آن را دفع کرد وگرنه ممکن است باعث بروز خسارتهای زیادی شود. همینگوی به شدن در مراسم گاو بازی و مبارزه گاوها شرکت می کرد و به آنها علاقمند بود ولی هیچگاه در مراسم دویدن در جلو گاو شرکت نکرد. تاثير دفعات زايمان بر ميزان دوقلوزايی به طور واضح مشخص نشده است اما می توان آن را با افزايش ميزان اوولاسيون مضاعف يا تاتير اين دو عامل مؤثر گزارش شده استعلاوه براين ميزان وقوع اوولاسيون مضاعف در گاوهاي شيري شيرده حدود 14% عنوان شده كه در نتيجه افزايش تعداد نتاج دام ميزان دوقلوزايي افزايش يافته است.

در برخی از خانواده های گاو دوقلوزایی بیشتری گزارش شده است ولی مطالعات طولانی مدت انتخاب جهت افزایش دوقلوزایی چندان موفق نبوده است. با توجه به خودکفایی ایران در صنعت سیم و کابل در چند سال اخیر تولیدکنندگان علاوه بر تأمین نیازهای بازار داخلی موفق به تأمین بخشی از بازار خارج و صادرات سیم و کابل در سطح بینالمللی هم شدهاند. نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، یکی از اساسی ترین و مهم ترین مواد غذایی هر جامعه را لبنیات تشکیل می دهد.

شیر با دارا بودن مقدار زیادی پروتئین ، ویتامین ، کلسیم ، سایر مواد معدنی و نیز حدود750 کیلوکالری انرژی در هر لیتر میتواند سهم عمده ای در سلامت و سبد غذایی افراد جامعه داشته باشد. در حدود قرن 18 میلادی گوسفند رومانف در بیرون از کشور روسیه نیز دیده شد. مدیر گروه جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا گفت: با تلاش محققان این پژوهشگاه بیش از سه هزار جنین گاو با تمرکز بر گونه مزرعه ای از نژادهای ممتاز جرزی (jersey cattle) و لیموزین در کشور تولید شد. جلال اصلاحی روز چهارشنبه در بازدید از مجتمع گاو شیری دهنگ افزود: مجتمع گاو شیری دهنگ با ظرفیت هزار و ۵۰۰ راس گاو بوده که در نخستین مرحله با ٥٠٠ راس راه اندازی و بهره برداری میشود.

وی مجری طرح پرورش گاو شیری را تعاونی دامپروری پیشتاز دهنگ سیتک اعلام داشت و افزود: پروانه احداث این تعاونی هزار و ۳۰۰ راس مولد که در مرحله نخست ۵۰۰ راس مولد بوده و پروانه بهره برداری فاز اول ۵۰۰ راس مولدو ۲۰۰ راس پرواری می باشد. درب های ورودی پس از این ساعت و راس ساعت 7.30 بسته خواهد شد و دیگر اجازه ورود نخواهید داشت. برای اینکه یک تودهنی خورده بود جا خورده بود ترسیدند آقا دیدند چه کاری کردند و اگر ما نترسیم و اگر این رجال ما که مامور مذاکره هستند این قدر پست فطرت و این قدر فرومایه نباشند نور تگرافتها نمیتوانند بخودشان اجازه بدهند جلو شاه مملکت ما دستشان را پشتشان بگذارند و بهمین جهت است که میخواهیم و یقین داریم تمام نمایندگان وطنپرست هم به ما کمک خواهند کرد که دست این دزدان دریایی که را کوتاه کنیم روش سیاست استعماری انگلیس بصورت دو مکتب خاص و معروف در طول تاریخ جلوه میکند یعنی دو رویه استعماری در انگلستان وجود دارد ولی متاسفانه کریهترین و زشتترین روش متداول شده الان در این جا کتابی دارم نویسندهاش گاستون دو مرنین لابد آقای عامری میشناختهاند سایر آقایان هم که در دادگستری تشریف داشتند میشناسند مدتی مستشار مملکت ما بودند در ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ این کتاب به اسم مسائل ایرانی است و در ۱۹۱۶ منتشر شده این کتاب مال کتابخانه خودتان است آقای دکتر هدایتی، مال کتابخانه دانشکده حقوق است و یک ارزش تاریخی هم دارد زیرا یک یادداشتهایی از مرحوم داور در حواشی آن نوشته شدهاست و معلوم است که آن مرحوم هم این کتاب را خواندهاست و مطالعه کردهاست، این شخص علاوه براین که مستشار حقوقی دولت از آن بوده مدتها نیز استاد مدرسه علوم سیاسی قدیم بوده و لابد قدمای حاضر در مجلس که آن مدرسه را خواندهاند یا شاگرد آنجا بودهاند یا همکار او بودهاند..

دوقلوزایی در گاوهای گوشتی تولید را به گونه ی شایان توجهی بیشتر خواهد کرد. ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند، در عین حال با تلقیح گاوهای شیری ،اقدام به تولید گوساله خواهد شد که گوساله های نر حاصل به فروش رسیده و تلیسه های بوجود آمده جایگزین دامهای پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید.

در افغانستان در نزدیکی مرز ایران نیز خروسی به نام خروس نژاد افغانی پرورش داده می شود که طبق تحقیقات به عمل آمده نوعی از خروس لاری است و کمی از نژاد لاری معمولی سنگین تر است. دوره درمان و مصرف آنتی بیوتیک نیز بستگی به شدت عفونت و حال بیمار خواهد داشت. وی بیان داشت: سیمنتال نژادی ۲ منظوره با تولید بالای شیر و گوشت بوده که به شکل گستردهای در اروپا و جهان پرورش داده میشود. فاكتورهايی كه خطر دوقلوزايی در گاو را بالا مي برد شامل نژاد دام، تعداد زايمان های دام وهمچنين ميزان دوقلوزايی با فصل سال تغير كرده و ثابت شده است كه طول ماههای تابستان گرايش به دوقلوزايی بيشتر است.

با توجه به اینکه زمین مورد نیاز از محل اراضی ملی و منابع طبیعی تامین خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمایه گذاری ثابت منظور نگردیده است. نگهداری و پرورش مرغهای زینتی مانند مرغ ابریشمی کوپال نیازمند دقت و توجه بیشتری است چون زیبایی این پرندهها تا زمانی ارزشمند است که هیچ آلودگی روی پرهای آنها وجود ندارد و سلامتی و شادابی آنها در کنار زیبایی باعث جلبتوجه مشتریان میشود. در این جلد یک مورد پیوند فرامتنی وجود دارد که در آن معینی، به کار ارزشمند بایسنقر میرزا برای نوشتن و تذهیب شاهنامة فردوسی اشاره میکند.

پس پیوند بینامتنیّت ضمنی بین شاهنامه و شاهکار در این بخش برقرار است. سلولی كه پس ازلقاح يك تخمك با يك سلول اسپرم شكل بگيرد سلول تخم ناميده مي شود. با توجه به سومین الگوی متناوب نتایج کنونی فرضیه ما را حمایت نمیکند(ون و همکاران ) که یک جیره بالا از نظر گلوکوژنیک انباشتگی تری اسیل گلیسرول کبد را کاهش میدهد و این ممکن است به این علت باشد که جیره مشخص شد به وسیله تغذیه غلظت های که اختلاف داشتند در درصد لیپوژنیک و گلوکوژنیک و در صورتی که سهم غلظت ها با جیره از زایش تا 3 هفته پس از زایش افزایش مییابد .

دیدگاهتان را بنویسید