وزن شروع پروار ۲۵۵ تا ۲۰۴ کیلوگرم است

تعذیه گاوهای شیری یکی از مهمترین مسائل در گاوداری ها است که چندین سال دانشمندان در حال تلاش هستند که از طریق تغذیه میزان شیر گاو ها را افزایش دهند. گاوداری شیری بهترین نوع دامداری است زیرا حداکثر بازدهی را با حداقل ورودی تضمین میکند. استفاده از کنسانتره طیور، سبوس و همین طور سبزیجات تازه و میوه های آب پز در تغذیه این پرندگان بسیار مفید است. تغذیه مواد معدنی به همراه سایر مخلوط ها ( موجب پیوند مواد معدنی به همراه سایر ملکول ها نظیر آمینو اسید ها ، برای بهبود جذب) در گاو گوشتی و شیری موجب بهبود تولید مثل می گردد.

در سایر گزارشات به کاهش میزان باروری در گاوهایی که با سطوح بالای پتاسیم و یا جیره ای فقیر از لحاظ پتاسیم-سدیم تغذیه شده بودند اشاره گردیده است. تیمار متیونین شامل گاوهایی بود که برای تأمین 2500 گرم پروتئین قابل متابولیسم با 6.9 درصد لیزین و 2.3 درصد متیونین تغذیه شدند. تفاله چغندر قند انرژی زیاد ، پروتئین کم و چربی خیلی کمی دارد و بطور میانگین حاوی 8/8% پروتئین خام ، 6/0% چربی خام و 1/12 مگا ژول بر کیلو گرم انرژی متابولیسمی است و از نظر کلسیم غنی ولی فسفر آن خیلی کم است . گاوهای با کمبود منگنز علایم فحلی را نشان نمی دهند و کاهش CR، افزایش سقط جنین و وزن کم تولد گوساله ها از علایم کمبود منگنز است.

عوامل موثر در پیشگیری از بیماری های متابولیک در گاو شیری بشترین مراقبت دامپزشکی برای گاوهای بیمار در سه هفته اول بعد از زایمان مورد نیاز است. تصدیق بکنیم اما حرف حسابی هم که میزنیم کسی نباید گوش کند گفتم آقا مردم همه بصدا در آمدهاند حرف حسابی تان چیست گفتند حرف حسابی ما سه چهار کلمهاست بشما میگوئیم گفتم بگوئید گفتند آقا ما آمدیم هشت میلیون تومان از مردم پول گرفتیم چهار میلیون هم سهم فروختیم شانزده میلیون هم بانک ملی بماوام داد بیائید مجلس شورای ملی هیئت دولت دادگستری دادستان مملکت بیائید بنشینید از ۲۸ میلیون تومان یک قران یک شامی بشکم کسی فرورفته مطالبه کنید ما رفتیم لوازم خریدیم لوازم را از انگلستان خریدیم این فاکتورهایش است آوردیم در خرمشهر مساعدت نمیکنند که حمل کنیم تمام این لوازم دارد در آنجا فاسد میشود میائیم فلان کار را بکنیم فلانکس رشوه میخواهد میائیم فلان کار را بکنیم دیگری رشوه میخواهد گفتیم تا آخر سال پنجهزار شماره حتما تمام میشود و تا فروردین یا اردیبهشت سنه ۳۱ تمام ۲۲ هزار شماره در صورتیکه شانزده هزار در خواست بیشتر پیش ما نیامده آنوقت درست میشود (یکنفر از نمایندگان دروغ میگوید) بدولت تذکر بدهید که رفع اشکال ما رابکند که مردم هم راحت بشوند گفتم این حرفی است دولت از هرکسی شرکت تلفن میخواهد باشد شرکت جیم میخواهد باشد شرکت میم میخواهد باشد همه علی السوی است دولت باید به حرف حسابی آنها گوش بکند و با این اظهاراتی که آنها میکنند اکر مرا اغفال میکنند و اگر تخلف کردهاند بدون فوت وقت آقای آقا سید جلال طهرانی باید امتیاز ملغی بشود اگر تخلف نکردهاند باید رسیدگی کنید به بینید حرف حسابی آنها چیست آخر این چه دست مرموزیست از هر که بخواهی صدا در میاید این مینالد آن مینالد درست آکل و ماکول توی مملکت پاشیدهاند مثلا میگویند بازار پول توش نیست من نظرم هست تاریخش را یادداشت کردهام دولت در سال ۲۷ لایحهای به مجلس آورد که اسکناس رایج کم است برای اجرای برنامه هفت ساله ماباید طبع ونشر اسکناس بیشتری بکنیم البته بمخالفت برخورد آنچه که تشخیص کردم چون نه عالم اقتصادیم نه اهل حساب این چیزها سرم نمیشود من همین چیزهائی را که بلدم هیچ دایر معلوماتم را از آنچیزی که هست تجاوز نمیدهم و هیچ دعوای معلومات اقتصادی هم ندارم آنچه که اطلاع یافتهام ۸۰۰ میلیون اسکناس طبع و حاضر شده این در سال ۲۷ بطوریکه اظهار کردهاند تقریبا ۷۲۰ میلیونش در دست مردم بوده ۸۰ میلیون در بانک بود ۷۲۰ میلیون در دست مردم البته ده یک میشود و حالا شنیده میشود که ۲۵٪، ۲۵٪ از کل یعنی آنوقت ۸۰ میلیون آنجا بود الان ۲۰۰ میلیون از این اسکناس جمع آوری شده در بانک و اعتبارات تجار هم بسته شده این عمل یک وقت روی اصول بانکی و تجاری است من اینها را نمیدانم ولی بر چیدن این اسکناسها از دست مردم و گرفتن اعتبارات از دست این تجار بعقیده من دقت بیشتری لازم دارد که در آن دقت بفهمیم آیا اینهم بستگی بهمان تحریکات و مرموزات دارد یا راستی راستی بیک صورت دیگراست چون اینرا من باید بفهمم چون من عادت دارم تا چیزی برایم محقق نشود از نقطه نظر قضائی که قضیت و حکمت محال است تصدیق کنم میشنوم با این کیفیت است این را باید بدولت جناب آقای ساعد (نمایندگن ـ دولت آقای منصور) به بخشید خیلی معذرت میخواهم جناب آقای علی منصور افتخارشان این است که باید اسمشان علی باشد به بخشید معذرت میخواهم این را باید تحقیق بفرمائید یک موضوع دیگر جناب آقای نخست وزیر من نمیتوانم بدولت رای موافق بدهم ولی کبود هم نمیدهم ممتنع خواهم بود برای یک مدتی که حرفهایم را بزنم مدتی است که تبلیغاتی شروع شدهاست در آمریکاو بعضی جاهای دیگر بر علیه مملکت ما مملکتی که پادشاه ما را با آن آبرومندی پذیرائی میکند این تبلیغات شومی که در آنجا میشود ساده از آن ملت تشخیص نمیکنم پیش من اجنبی است بطور متقابل ملت ایران باید با همه عمل کند شوروی و آمریکا و انگلیس و آرژانتین و برادران اسلامی هم علی السوی همه را بیک چشم نگاه میکنیم هر کسی بما نظر بد دوخت باید نظر معادات باو بدوزیم و هر کسی نسبت بما خدمتگزاری کرد متقابلا ما اینجا نشستهایم که تملق بگوئیم هی بگویند وام هی بمجلس شورای ملی بد بگویند بمقدسات ما فحش بدهند دیشب توی روزنامه خواندم نوشتهاست که آقای آقا سید ابوالقاسم کاشانی لیدر مذهبی، این مسئله را به بینید چه جور سمپاشی میکنند آقای سید ابوالقاسم کاشی مجتهد است آقای حاج آقا حسین بروجردی هم مجتهد است آقای سید محمد بهبهانی هم مجتهد است آنروز هم گفتم دین اسلام بسیط الحقیقهاست ما این جور اختلافات نداریم که لیدر مذهبی داشته باشیم همه محترمند همه آقا و آن هفتهزار رای هم که چی چی بود سوزاندند اینرا اهل قلم میدانند چه جورسمپاشی غلطی است اینها راباید رسیدگی بکنید وزارت امور خارجه داریم بنده امسال رفتم فارس این آقای دکتر نخعی هم آمده بود ماشین ایشانهم شکسته بود رفتم فارس وقتی رفتم فارس مخصوصا رفتم نقش رستم چرا آنچا رفتم تخت جمشید را دیدم تخت جمشید آثار عظمت چند نفر ازسلاطین ایران است ولی نقش رستم، در آنجا است که میرساند ایرانی از ۲۸۰۰ سال قبل میگفتهاست لااله الاالله درآنجا است که مسجد پیدا است بروید مشابهت آن مسجد را با مساجد دیگر پیدا کنید رفتم آنجا دیدم آنجا آن دخمههای هخامنشیها بعد از ۷۰۰ سال آن چیزهای ساسانیها نقشهای ساسانیها والرین زیر پای پادشاه افتادهاست این گدار هم بود خانمش هم بود مدتی گریه کردم، مملکتمان عظمت مملکتمان جلال مملکتی که الان اسلام اسلام، اسلام علم، اسلام مرهون ایرانیها است تمام این کتب صرف و نحود برگردید به بینید مؤلفین اینها کیها بودند آن ایران و آن عظمت.

این سه شیوه عبارتند از: کم کردن، اضافه کردن و جابهجا کردن» (نامور مطلق، 1387: 69). اضافه کردن به افزایش و گسترش میانجامد. تخمک های غیر فعال ، تاخیر در بلوغ جنسی و نرخ CRپایین از اثرات دریافت کم فسفر است. که به مخاط آلوده شده هم راه انتقال بیماری است. در زراعت سنتی، پس از دو شخم عمود بر هم توسط گاوآهن ایرانی، اقدام به بذرپاشی نموده و سپس بذر را با گاوآهنی که عمق کار آنرا کاهش داده اند با خاک اختلاط می دهند. و در موارد شدید نیز ناباروری گاو نر را به دلیل آسیب به مجاری اسپرم ساز به همراه دارد.

با توجه به شباهت­های BIV با HIV، فرض این موضوع که این ویروس نیز بایستی در گاو اثرات آسیب­زایی مشابهی داشته و سلامتی آنها را به­صورت مزمن، به خطر اندازد، توجیه­پذیر می­باشد اما احتمالاً به علت عمر اقتصادی پائین گاو و دوره کمون بالای ویروس، سندروم­های بالینی و اثرات آسیب­زائی ایجاد شده توسط این ویروس در گاو شناخته نمی­شوند (Carivani et al., 1998; Isaacson et al., 2007). تغییرات پاتولوژیکی متعددی در گاوهای آلوده به BIV شامل اختلال در عملکرد مونوسیت­ها، آنسفالوپاتی، لنفوآدنوپاتی و کمبود ایمنی گزارش کرده­اند (Meas et al., 2001; Meas et al., 2002 b; Everman et al., 2000; Cho et al., 1999). لاغری (Meas et al., 2000 b; Polack et al., 1996; Snider et al., 2003 a; Snider et al., 1996)، کاهش تولید شیر (Meas et al., 2000 a; Snider et al., 2003 a; Usui et al., 2003)، بزرگی عقده­های خونی، لنفادنوپاتی، نشانه­های عصبی، لنگش، آتاکسی، پاراپلزی و طیف وسیعی از بیماری­های ثانویه (Andrews et al., 2003; Snider et al., 2003 a; Snider et al., 2003 b; Snider et al., 1996; Nikbakht et al., 2009) از نشانه­های گزارش شده آلودگی هستند.

گاو آهن قلمی به این دلیل که خاک را واژگون ننموده ولی لایه روی خاک را خرد می نماید، در حفظ رطوبت بسیار مؤثر بوده و لذا برای مناطق دیم توصیه می شود. نتیجه برخی مطالعات حاکی از آن است که استرس به طور موثری سطوح مقاومت در برابر آلودگی ها را و توانایی حیوانات برای بازگشت به وضعیت عادی راکاهش میدهد. مصرف بیش از حد ید نیز موجب سقط جنین وکاهش مقاومت نسبت به بیماری ها میشود.

بنابراین مکمل ید با توجه به میزان نیاز باید در نظر گرفته شود و روزانه هر گاو باید 15-20 میلی گرم ید مصرف کند . فقط کاه با قطعات بلند جمع آوری می شود و بقیه بر روی زمین باقی خواهد ماند. سطوح بالای کلسیم و فسفر موجب کاهش جذب روی از خوراک می شود. آلودگی های ویروسی و باکتریایی در هنگامی که سطح مس سرم خون کاهش یافته ظهور میکنند.

میزان زمان بارداری گاو هلشتاین ۹ و نیم ماه می باشد که نزدیک به ۲۸۰ روز است. گندم بصورت بلغور یا شکسته شده و نه بصورت دانه کامل تغذیه می شود ضمناً گندم برای افزایش تولید پروتئین شیر مفید است. سدیم در جذب قند و پروتئین از مواد قابل هضم نیز نقش دارد. این تغییرات هورمونی در استفاده و متابولیسم چربی ها و پروتئین و استفاده از کلسیم مشاهده می شود. بعضا گوساله ها ضعیف به دنیا آمده و حتی شکل ظاهری تغییر یافته ، پاهای خمیده و مفاصل رشد نیافته مشاهده شده است. میزان ناکافی تیروئید تاثیر منفی بر نرخ متابولیسم بدن دارد.اثرات ید بر تولید مثل با تاخیر در پیو برتی و غالبا اثر بر فعالیت چرخه های تخمدانی است.

ید با تاثیر بر غدد تیروئید موجب تو لید تیروکسین و تیری یدوتردونین میشود . •در گاوهای خشک که با گراس (علف چمنی) تغذیه میشوند، سطح بیش از 0/1 پتاسیم در کل جیره غذایی، بعلت تداخل در بسیج کلسیم و اتصال آن به منیزیم، منجر به بروز مشکلاتی چون تب شیر، جفتماندگی و زمینگیر شدن گاو در هنگام زایمان میشود. علاوه بر آن موارد کمبود شدید موجب تغذیه نامناسب جنین وبدنبال آن، سقط جنین و نیز باروری ناموفق می شود . فسفر به طور عمده در باروری نقش دارد. به طور کل مواد معدنی برای فعالیت های بدن و باروری بسیار ضروری اند.

مس یکی از عناصر ضروری برای حفظ فعالیت های ایمنی بدن میباشد. این دو عنصر جهت تنظیم تعادل الکترولیتی بسیار ضروری اند. در نتیجه گیاهان رشد یافته در این مناطق با کمبود سلنیوم مواجهه اند. پرورش گاو گوشتی در اغلب نقاط با استفاده از مراتع و چراگاههای خوب ممکن بوده و مقرون به صرفه می باشد. گرچه ممکن است اثرات کمبود مواد مغذی در حیوانات تا چندین ماه فاقد علایم بالینی باشد . اما حیوانات جوان بدلیل فقدان ذخیره B12 در کبد حساستراند.

میزان بالای کلسیم در خون نتیجه همولتیک چربی در حیوانات است. سایر اثرات شامل کاهش نرخ گیرایی و دوران آبستنی طولانی تر و تولید گوساله های ضعیف ، بی مو و مرده است . در هنگام دریافت سطوح ناکافی مس در گوساله های تازه متولد شده ، افزایش زخم شیردان و مشکلات تنفسی گزارش شده است.علایم دیگر کمبود مس مشابه کمبود سایر موادمعدنی است از جمله تاخیر در پیوبرتی و ناباروری ، از دیگر علامت های کمبود مس جفت ماندگی و کاهش کیفیت اسپرم است. در تحقیقات متعددی با دریافت مکمل مواد مغذی حاوی مس بهبود تولید مثلی گزارش شده است.

در نهایت در می یابیم تاثیرات مواد معدنی در جیره با توجه به میزان جذب سطوح معدنی ، پایه فیزیولوژیکی حیوان و منبع مورد استفاده متفاوت است. اما با قطع مواد معدنی به طور قطع شاهد اثرات کاهنده بر تولید شیر و تولید مثل خواهیم بود. را در اختیارتان قرار خواهیم داد تا در صورتی که نیاز به خرید گوسفند زنده در تهران و … دسته ای از گزارشات اثرات منفی غلظت بالای سطوح منگنزو گوگرد در جذب کلسیم را خبر داده اند و نیز اثرات تداخلی سطح بالای آهن برای جذب روی, کلسیم و منگنز و نیز کاهش جذب روی در هنگام وجود کلسیم بالا در جیره دیده شده است.

برای جبران کمبود سلنیوم می توان با افزودن سلنیوم در منابع خوراکی و یا با تزریق آن به سطوح مناسب سلنیوم در خون دست یافت. فراهم کردن سطوح مناسب کلسیم و فسفر از مهم ترین نکات به منظور کاهش بروز تب شیر است. در اراضی دهستان رحمت آباد شهرستان رودبار استان گیلان است. تغذیه سطوح بالای کلسیم موجب کاهش جذب آن در کبد گشته و یکی از خطرات کاهش کلسیم در کبد ،ضعف سیستم دفاعی در هنگام استرس و بیماری های باکتریایی است. یک شیر گاو شیری گاه می تواند بیش از ۱۵۰ لیتر آب در یک روز گرم بخورد بنابراین یک جنبه مهم اما اغلب نادیده گرفته شده در تغذیه گاو های شیری، کیفیت آب در دسترس آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید