مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

بیایید به سراغ یکی از آن جاهای دیدنی کرج برویم که با وجود قدمت و پیشینه طولانی، در حالی که تبدیل به پاتوق معتادان شهر شده، قصه کملطفیهای مسئولین مربوطه را فریاد میزند. تبصره ۱ ـ دانشکده کشاورزی و مزارع و باغات و مؤسسات ضمیمه آن واقع در کرج و همچنین امیر آباد ملکی دولت واقع در شمال غربی تهران که اختصاص به کوی دانشگاه یافته به ملکیت به دانشگاه تهران واگذار میشود. در ماده پنج ذکر شده عدم انجام تعهد به بانک کشاورزی اجازه فسخ معامله را خواهد داد برای عدم انجام تعهد حق بود یک شرایطی ذکر میشد که تعهد رادر چه مدت و به چه ترتیب اگر آن شخصی انجام نداد به بانک کشاورزی اجازه داد میشود و الا ممکن است آن شخص رفته باشد آن زمین را تصرف کرده باشد و مخارج هم کرده باشد وبعد بانک کشاورزی به یک بهانه بسیار کوچکی متشبث بشود و بگوید شما تعهد را انجام ندادی و بنابراین ما معامله رافسخ کردیم آن شخص زحمتش هدر رفته ومالی را هم تلف کرده بنابراین بهتر این بود برای عدم انجام تعهد یک شرایط و یک مقررات و مدتی ذکر میشد که باآن ترتیب اگر تعهداتش را انجام نداد فسخ شود درین مورد پیشنهاد ی هم تقدیم خواهم کرد و این قسمت را حالا عرض کردم که ذهن آقایان مطلع باشد.

قانونی برای اینکار گذشتهاست و دادگاه صلاحیت دار دادگستری هم رسیدگی میکند و لی این قانون اخیری که گذشتهاست از مجلس املاک واگذاری به نام موقوفه خاندان پهلوی واگذار شود در آن جا، (استدعا میکنم آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند) مثل اینکه وزارت دارایی یک مسامحهای کرده در آنجا ما قید کردیم که املاکی که مالکیت آنها مسلم شده واگذار میشود و املاکی که مالکیت آنها مورد بحث و مذاکره د ردادگاه میباشد باید پس از اینکه در دادگاه تعیین تکلیفشان شد آن وقت واگذار شود اگر مال دولت بود آن وقت بای واگذار شود اگر مال مردم بود که نباید املاک آنها را واگذار به دیگری کرد بنده چون یک کسی هستم که نه در املاک آنجا نظر داشتم نه واگذاری و نه خریداری و نه داخل این مسائل بودم، این حق را به خودم میدهم و چون میدانم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم نظری جز عدالت و خیر وصلاح جامعه ندارند (صحیح است) بنده خواستم این جمله را اینجا عرض کنم که آقای وزیر دارایی هم توجه کنند که این املاک تا وقتی که تعیین تکلیفشان نشده بایدزیر نظر وزارت دارایی جمع آوری بشود پس از آنکه حکم نهائی صادر شد اگر جزو آن املاکی است که باید واگذار بشود به دربار و اگذار کنند و اگر مال مردم است که باید به خود آنها واگذار بشود و دست خودشان داده شود خواستم در اینموقع و در ضمن تصویب این قانون هم بدینوسیله جلب نظر حضرع عالی را بکنم که این پرونده را بفرمایید بیاورند و رسیدگی کنند در این زمینه هم امریه صادر شدهاست از طرف اعلیحضرت همایونی ولی متاسفانه تاکنون عمل نشده باید تعیین تکلیف مالکیت این املاک بشود اگر مال دربار بود جزو موقوفه خاندان معظم پهلوی بشود که واگذار میشود اگر هم مال مردم بود باید بدهند به مردم که بروند پی کارشان.

پرونده انتخاباتی آقای سید سجاد حججی از شهرستان میانه در ساعت ۱۳ روز ۱۱ خرداد ۱۳۵۹ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . شعبه دوم پرونده انتخابات زرتشتیان دایر به نمایندگی آقای ارباب رستم گیو را مورد شور و مطالعه قرار داده و پس از مداقه در پرونده چون معلوم شد بر طبق مقررات قانون، انتخابات دوره شانزدهم قانونگذاری زرتشتیان در کلیه نقاط ایران انجام شده و در نتیجه آقای ارباب گیو به اکثریت ۲۲۶۰ رای از مجموع ۲۴۴۱ رای ماخوذ به سمت نمایندگی انتخاب شدهاند و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماده ۱۳۲۹ اعتبار نامه از طرف انجمن زرتشتیان به نام ایشان صادر شدهاست و چون شکایتی در پرونده موجود نبود لذا شعبه دوم به اتفاق آراء صحت نمایندگی آقای ارباب رستم گیو را تصدیق و اینک گزارش آنرا برای تایید تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

به منظور پیگیری یک راه حل جامع، طولانی مدت و مناسب در خصوص موضوع هستهای ایران مطابق با قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد و بر اساس پیشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن ۲۰۰۶، که هنوز مطرح است، مواردی که در زیر میآید به عنوان موضوعات مذاکرات میان چین، فرانسه، آلمان، ایران،روسیه، انگلیس و ایالات متحده پیشنهاد شد که نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز به آن پیوست، به شرطی که ایران به شکل قابل تاییدی فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری خود را به حالت تعلیق در آورد، مطابق با (OP ۱۵ and OP ۱۹ (a قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل.

اینجانب محمود نریمان پیشنهاد میکنم اراضی بایر دولت که در نزدیکی شهرهای مهم واقع و برای ساختن خانه و سکونت مورد احتیاج ساکنین این شهرها است به طور مزایده و به قطعات کوچک فروخته شود در اراضی بایر واقع در نزدیکی و مجارت دهات خالصه که باید مجانا واگذار شود رعایا و برزگران ساکن ملک خالصه مجاور حق تقدم داشته باشند کلمه شرکتهای ایرانی که صاحبان سهام و اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران است تبدیل شود. ۲۹. تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، زمانی که ایران تولید UF6 با غنای ۲۰ درصد U-235 را متوقف کرد، این کشور از آغاز تولید در فوریه ۲۰۱۰، ۱۶۳۰٫۸ کیلوگرم UF6 با غنای ۵ درصد U-235 را به آبشارهای ۱ و ۶ خوراکدهی کرده و در مجموع ۲۰۱٫۹ کیلوگرم UF6 با غنای ۲۰ درصد U-235 تولید کرده بود که تمام آن از فرایند، کنار گذاشته شده و از سوی آژانس راستیآزمایی شده است.

یکی از دلیلهای این امر هم شاید این باشد که در همان حوالی موقعی که او میخواست به ایران بیاید ولی هنوز نیامده بود، یک روز دعوتنامهای از سفارت آمریکا به من رسید که روی کاغذی پلیکپی شده بود ولی به اسم بعنوان وزیر اقتصاد علینقی علیخانی بود و در آن ذکر کرده بودند که سفارت آمریکا خوشحال است به اطلاع شما برساند که شما دعوت شدید که بروید از آمریکا و از شهرهای آن بازدید بکنید و برای هر روز اقامت در یک شهری فلان مقدار دلار بابت هزینه به شما پرداخت خواهد شد.

ثالثا ـ خوب است به جای شرکتهای ایرانی در قانون نوشت شرکتهای ایرانی که صاحبان سهام آن یا اکثریت آنها اتباع ایران هستند زیرا ممکن است یک شرکتی که در ایران ثبت شده و ایرانی باشد صاحبان سهام آن خارجی باشند و منظوری که در اینجا هست تامین نگردد. ۱- تامین پزشک وکارمندان فنی وداروی درمانگاه جدیدالتاسیس جعفری واقع درخیابان خانی آباد (ساختمان این درمانگاه بهمت جمعی ازخیرخواهان ناحیه مربوط صورت گرفتهاست) باین درمانگاه روزانه درحدود دویست نفربیمارمراجعه وداروی مجانی دریافت میدارند وازابتدای افتتاح تاکنون تعداد۹۳۰۰ نفربیمار باین درمانگاه برای نقاط فاقدبهداری دربخشهای تابعه مراجعه وتحت درمان قرارگرفتهاند. تبصره ۲ ـ دانشگاه میتواند قسمتی از امیر آبا درا که مقتضی باشد طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه تصویب خواهد کرد برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارمندان دانشگاه منتقل و بهای آن را به اقساط دریافت و صرف عمران و آبادی کوی دانشگاه نماید.

شوشتری ـ خوت اگر اختلافی نیست و صورت را فرستادهاند آقایان نمایندگان محترم عموما نظرشان به عمران و آبادی مملکت است به نحوی که هیج نومن به بعض و نکفر به بعض نشود این اراضی اطراف تهران که میبینیم بنده که خانه ندارم نه سال است از این اراضی میخواستم به بنده ندادند به همان وضعیتی است که خودتان در تهران میدانید مردم از این حرفها میترسند باید فکری کرد بنده که نرفتم ولی به نظرم از شوشتری بودن فقط اسمش را شنیدهام ۲۴ ساعت آن قسمت را دیدم، شنیدم اراضی را یک عدهای بردهاند آباد کردند عمران کردهاند یا نه اگر هم بردهاند عمران نکردهاند والا وکلا نسبت به آنها نظری ندارند اما ما میترسیم هی بروند مثل اراضی تهران یکعده خارجی بیایند توی خودشان شرکت تشکیل بدهند به این صورت عجیب این کرایهای که به این صورت برای مردم در آوردهاند که به قول آقای کشاورز صدر مردم را به تزلزل انداخته فکری بکند که حقیقه به دست مردم برسد و مملکت آباد بشود عرض دیگری ندارم.

کشاورز صدر ـ بنده به عنوان موافق مخالفت میکنم مقدمه خواستم استدعا کنم و یک پیشنهادی بکنم به جناب آقای رئیس و آن این است که دو نفر از آقایان منشیانی که ثبت نام میکنند اینطرف نشستهاند در حالی که ما آنطرف نشستهایم و اگر اجازه هم بخواهیم ما را نمیبینند بنابراین بنده پیشنهاد میکنم یکنفر از اقایان اینطرف بنشینند که یکی اینطرف راثبت کند و یکنفر آنطرف را که محتاج به این عرایض نشویم. برای اصلاح بین نظر دولت و مجلس پیشنهاد میکنم قسمت (یا اراضی خالصه بایر) از ماده ۵ برداشته شود قاسم فولادوند.

نایب رئیس ـ آقای غلامرضا فولادوند. نایب رئیس – آقای معدل. منشی – نفر دوم آقای محمد علی بابا صفری بودند که نوبت خودشان را دادند به آقای شجونی ، آقای شجونی بفرمائید . با وجود این که بعضی از فعالیتهایی که از سوی ایران در برخی از تأسیسات انجام میشود بر خلاف قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت است، همانطور که در زیر نشان داده میشود، آژانس به راستیآزمایی منحرف نشدن مواد هستهای اعلامشده در این تأسیسات و مکانهای خارج از تأسیسات ادامه میدهد. یا جدی است، اگر شوخی میکنید مجلس جای شوخی نیست اینجا مقدرات کشور ایران تعیین میشود بایستی تشویق کرد از هر سرمایه داری که بیاید باتلاقها را بخشکاند اراضی بایر را دایرکند کشور را آباد کند تا آباد نشود در این مملکت کار پیدا نمیشود این جمعیتی که توی این کشور وجود دارد اگر امنیت نباشد یعنی امنیت قضائی باشد کار باشد، آبادی باشد این جمعیت کافی برای یک استان این کشور نیست با اینحا گرسنه و لخت و بیچاره هروقت هم صحبت میشود میگویند کار را بایستی داد به مامور دولت ما که حرفی نداریم اگر دارید یک چنین مامور دولتی چنین وزرائی که بیایند این کارهای عام المنفعه را انجام بدهند بسیار خوب در مرحله اول حق آنها باشد اما عرض کردم مامورین دولت کرایه خانه ندارند بدهند بیایند در کجا یک بیابانی را آباد کنند.

البته ما با آن پولها و سرمایه هائی که از هر راهی به دست آمده کاری نداریم مشروع یا نا مشروع تهیه کردهاند اینها بیایند این اراضی را اشغال بکنند و جای رعیت و کشاورز را تنگ بکنند این است عقیده بنده بستهاست به نظر آقایان وقطع دارم خود دولت هم توجه به این امر خواهد کرد. ارباب ـ موافقم. بنده به حکم وظیفه مجبور شدم بیایم اینجا در اطراف بعضی فرمایشات همکاران محترم توضیحاتی عرض کنم که مملکت ما د راین حال خرابی که هست اقلا خرابتر نشود از این ماده قسمت خالصه بایر که همکار محترم آقای فولادوند تذکر دادند حرفی ندارم صحیح هم هست اما در اصل اینکه هر موقع یک قانونی برای عمران کشور به مجلس میاورند هیاهو میشود در اطراف آن که سرمایه دار نیاید کاری کند و باید تمام را مامورین دولت (نمایندگان ـ همچو حرفی نیست) در دست بگیرند آقایان باتلاق را کدام مامورد ولت میتواند بخشکاند (بهادری ـ این باتلاقها کجاست) مامور دولت کرایه خانه ندارد بدهد بیاید این باتلاقها را بخشکاند آیا شوخی میکنید؟

مطلب دیگری که باید مورد توجه واقع شود و درماده پنجم پیش بینی نشده حق تقدم رعایا و برزگران ساکن املاک خالصهاست نسبت به واگذاری زمینهای بایر آن ملک یا لااقل زمینهای بایر مجاور و وصل به قسمتهای دایر ملک اینگونه زمینها در صورتی ممکن است به خریداران غیر از رعایا و برزگران ساکن ملک خالصه مجانا واگذار شود که این زمینها مورد احتیاج اینگونه مالکین ملک نباشد، چه بسا ممکن است در نتیجه افزایش آب یک ملک خالصه و یا استفاده کامل از آب موجود رعایای ملک بتوانند زمینهای مجاور ملک را آباد و از آنها بهره برداری کنند و یا برای آیش مورد استفاده قرار دهند یا اینکه در آنها دیم کاری کنند باید زمینی در نظر گرفته شود که در این موارد رعایا و زارعین ملک بر سایریت حق تقدم داشته باشند و البته این حق تقدم آنها مشروط بر این است که در یک مدت معینی زمین را آباد کند و مقدار آن هم محدود باشد.

دیدگاهتان را بنویسید