مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

این دستگاه در 21 شهریور ماه سال 1280 شمسی از دروازه گمرک تهران ترخیص گردید و توسط صحاف باشی به تهران منتقل شد. این شهر پس از آن در دوره ای فروپاشی قرار گرفت که توسط ایرانیان ، عثمانی ها و روس ها جنگیده و تحت تأثیر زلزله و بیماری قرار گرفت. مخبر ـ این نظر جنابعالی تامین است، صورت خواسته شده بود جناب آقای وزیر دارایی هم دستور فرمودهاند اخیرا هم صورت را به کمیسیون فرستادهاند و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

رفیع ـ بنده موقعی که اجازه خواستم برای پس گرفتن آن کلمه بایر بود آقای وزیر مالیه بی مطالعه این کلمه را پس گرفت برای این که زمینهای آباد که آباد هست زمینهای بایر را باید آباد کرد (صحیح است) این جا باید ذکر شود زمین بایر حرف در اینجا است که باید مردم بروند زمینهای بایر را زراعت بکنند (صحیح است) زمینهای خالصه خیلی زیاد است بایستی زمینهای بایر آباد شود و بنده این را دوباره پیشنهاد میکنم. ثانیا این که نوشته شده است هر مقدار اراضی بایر خالصه را اشخاص یا شرکتهای ایرانی بخواهند و بتوانند از عهده آبادی آن برآیند به آنها مجانا واگذار میشود باید توجه داشت جزو اراضی بایر خالصه یعنی اراضی بایری که به دولت تعلق دارد زمینهایی هست مثل زمینهای بایر واقع در غرب جاده پهلوی از سه را ونک به بالا که برای ساختن خانه و احداث باغ طالب زیاد خواهد داشت و شاید یک وقتی این زمینها متری ۱۰۰ الی ۱۵۰ ریال ارزش داشت و یک روزی هم محتمل است به همین اندازه هاه یا بیشتر قیمت پیدا کند و درهر صورت امروز هم قیمت خوبی دارد معلوم نیست به چه علت این زمینها مجانا واگذار شود اینها به عقیده من باید به طور مزایده ولی با یک شرایطی که انحصار به یک عده معدودی پیدا نکند و به قطعات نسبتا کوچک فروخته شودبنابراین بطور کلی زمینهای بایر خالصه را که در نزدیکی شهرهای بزرگ واقع است باید از آن قاعده واگذاری مجانی مستثنی و فروش آنها را تابع اصل مزایده قرار داد.

22. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همه کشورها میبایست اتباع خود، افرادی که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار دارند، شرکتهایی که در این کشورها فعالیت دارند یا تحت حاکمیت قضایی آنها هستند را ملزم کند تا مراقب تجارت خود با نهادهایی باشند که در ایران فعالیت داشته یا تحت حاکمیت قضایی این کشور هستند از جمله شرکتای وابسته به سپاه و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یا تجارت با اشخاص یا نهادهایی که از جانب یا در راستای آنها عمل میکنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی هستند، در صورتی که اطلاعاتی دال بر این امر داشته باشند که این گونه معاملات و داد و ستدها ممکن است در گسترش فعالیتهای حساس هستهای ایران، یا توسعه سیستمهای حمل و پرتاب آنها سهم داشته یا در نقض قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه سهیم باشند.

یا جدی است، اگر شوخی میکنید مجلس جای شوخی نیست اینجا مقدرات کشور ایران تعیین میشود بایستی تشویق کرد از هر سرمایه داری که بیاید باتلاقها را بخشکاند اراضی بایر را دایرکند کشور را آباد کند تا آباد نشود در این مملکت کار پیدا نمیشود این جمعیتی که توی این کشور وجود دارد اگر امنیت نباشد یعنی امنیت قضائی باشد کار باشد، آبادی باشد این جمعیت کافی برای یک استان این کشور نیست با اینحا گرسنه و لخت و بیچاره هروقت هم صحبت میشود میگویند کار را بایستی داد به مامور دولت ما که حرفی نداریم اگر دارید یک چنین مامور دولتی چنین وزرائی که بیایند این کارهای عام المنفعه را انجام بدهند بسیار خوب در مرحله اول حق آنها باشد اما عرض کردم مامورین دولت کرایه خانه ندارند بدهند بیایند در کجا یک بیابانی را آباد کنند.

کشاورز صدر ـ بنده به عنوان موافق مخالفت میکنم مقدمه خواستم استدعا کنم و یک پیشنهادی بکنم به جناب آقای رئیس و آن این است که دو نفر از آقایان منشیانی که ثبت نام میکنند اینطرف نشستهاند در حالی که ما آنطرف نشستهایم و اگر اجازه هم بخواهیم ما را نمیبینند بنابراین بنده پیشنهاد میکنم یکنفر از اقایان اینطرف بنشینند که یکی اینطرف راثبت کند و یکنفر آنطرف را که محتاج به این عرایض نشویم. خالصجات و املاکی که تکلیف انها در دادگاههای امور املاک هنوز معلوم نشده و دعوای آن در محاکم قانونی مطرح است از این قانون مستثنی و تا تکلیف قطعی آنها در دادگاه معلوم نشود حق فروش و واگذاری ندارند و وزارت دارایی باید خودش در این املاک عمل نموده تا تکلیف آنها معلوم شود ملک مدنی.

نورالدین امامی ـ آقایان هم باید ساکت باشند، مخصوصا یک جملهای اینجا دارد که یا اراضی خالصه بایر الحمدالله تمام اراضی خالصه ایران بایر است ودیگر خالصه دایری وجود ندارد و از توجه دولتهای وقت تمام اراضی خالصه بایر است بودجه خالصجات ایران را اگر ملاحظه بفرمایید علاوه از عایدات سه برابر خرج است این دلیل بایر بودن اراضی خالصهاست حالا یک خالصهای مثل میاندوآب را میفرمایید اگر آنرا ملاحظه بفرمایید آنهم ۳ برابر عایداتش خرج دارد بنده پیشنهاد حذف این ماده را از قانون کردهام. این ماده خیلی کشدار است (صحیح است) وباید با یک تشریفات دیگری آقای وزیر دارایی حاضر بشوند در کمیسیون دارایی و این ماده را به یک شکل دیگری تغییر بدهند و اراضی را محدود بکنند والا یک شرکت ممکن است با ۵۰ میلیون تشکیل شود و این اراضی را به اتکاء این ماده ببرد (یکنفر از نمایندگان ـ کما اینکه بردند) کما اینکه سابقا بردند این اراضی خوزستان هم روی همین جریان است این است که به درد مردم و آن طبقه پنجم و ششم که ما میخواهیم زارع باشند، عشایر باشند بروند دهنشین بشوند تخت قاپو بشوند به دردآنها نمیخورد و با این ماده نمیشود این را همان پولدارها و متمکنین و شرکتها میآیند و این اراضی را میبرند.

ملک مدنی ـ بلی مخالفم، یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای امامی فرمودند به نظربنده مطالبی که اظهار کردند صحیح بود زیرا این ماده طوری تهیه شده گرچه حسن نیت در تهیه و تدوین آن بوده برای این که ما میدانیم که آقای وارسته وزیر دارایی مردی است که مورد احترام همه هستند و تردیدی در حسن نیت ایشان نیست ولی چون همان طور که اشاره کردند دیدیم که اراضی خوزستان متاسفانه به صورت خوبی تقسیم نشده و خیلی درباره تقسیم آن اراضی صحبت میشود بنده خیال میکنم که ما باید یک محدودیتی برای این تقسیم اراضی قائل شویم، کمیسیون قوانین دارایی باید یک حدی معلوم کند که اشخاص نتوانند یک اراضی زیادی را که احتیاج ندارند به نام اینکه میخواهند آباد کنند آنرا به تصرف خودشان در بیاورند و اشخاص دیگر نتوانند استفاده کنند چون غالبا کارهای کشور ما متاسفانه طوریست که هرکسی که وسیله دارد بیشتر میتواند از این جریانات استفاده بکند خیلیها هستند که احتیاج دارند استحقاق هم دارند ولی وسایل ندارند که آنطوری که لازم است از این جریانات استفاده کنند که موجب عمران وآبادی بشوند و در نتیجه محروم میشوند در تدوین قانون به نظر بنده باید رعایت اوضاع و احوال کشور خودمان رابکنیم مملکت ما طوری است که همیشه ضعیف تحت الشعاع قوی واقع میشود (صحیح است) اقویا همیشه به ضعفاء زورشان میچرید و محل تردید نیست ما باید سعی کنیم در این قبیل مواقع که دولت و مجلس شورای ملی نظرشان این است که نسبت به طبقاتی کمک بشود و مراعات حالشان بشود قانون طوری تصویب بشود که آنها هم در نتیجه استفاده کنند بنده یکدفعه دیگر اینجا عرض کردم اشخاصی که اراضی دارند آنها نباید از این اراضی کوچکترین بهره و سهمی داشته باشند، بنده میخواستم این را عرض کنم مخصوصا کمیسیون قوانین دارایی توجه داشته باشد که این نکته باید در شور دوم محدود بشود و این ماده پنجم به صورتی باید تهیه شود که اشخاصی که استحقاق دارند یا اینکه اراضی و آب و زمین ندارند از این اراضی بایر استفاده کنند نه آنهایی که دارند زمین دارند بروند و یک قسمت دیگر را بگیرند ومعطل کنند، نظر بنده این بود که میخواستم این مطلب را اظهار کنم.

بطوریکه بعرض رسید هنوز مبلغی از قروض بنده با کمال خجلت از حضورتان خواستارم و در صورتی که رای عالی قرار گیرد اوامر لازم فرمائید همیشه در انتظار مژده سلامتی و ارجاع اوامرتان هستم . و متاسفم از اینکه با این عدم امنیت قضایی کسی نمیآید در این مملکت کارهای عمرانی را اقدام کند اگر بیاید بکند بایستی خیلی از او تشویق کرد و این کارها کارهایی است که بایستی سرمایهدار بکند کار بی سرمایه و ضعیف و بی چیز و بیچاره نیست بایستی تشویق کرد که سرمایه در این کشور بکار بیفتد تا اشخاص بیبضاعت هم دارای بضاعت و خانه و لانهای بشوند این فکر را باید عوض کرد باید به کسی که حاضر بشود سرمایهاش را در این کشور بکار بیندازد هر نوع امنیتی ایجاد کرد و از این حرفها دوری کنیم، عرض دیگری ندارم.

برای اصلاح بین نظر دولت و مجلس پیشنهاد میکنم قسمت (یا اراضی خالصه بایر) از ماده ۵ برداشته شود قاسم فولادوند. شوشتری ـ مثل اراضی تهران. نایب رئیس ـ آقای شوشتری مخالفید یا موافق؟ کشاورز صدر ـ اقای رئیس آقای ملک مدنی هم به عنوان مخالف صحبت کردند. به نظر بنده همانطور که آقای امامی و آقایان دیگر و هم چنین جناب آقای ملک مدنی هم به عنوان موافق صحبت کردند اشاره کردند ولی مخالفت کردند (نورالدین امامی ـ چرا به من جناب نگفتی؟) ببخشید جناب آقای امامی، این است که بنده معتقدم این ماده زاید است و مضر و اگر بخواهند نتیجه بگیرند به جای این ماده بایستی یک ماده دیگری بگذارند یعنی مضمون ماده را عوض کنند که باتلاقها را خود دولت مکلف باشد خشک کند و اراضی بایر خالصه را دایر بکند و تحویل رعایا و کشاورزان بدهد اگر به تعداد کافی رعیت و کشاورز ندارد به رعایا و کشاورزان دیگر که دواطلب این کار هستند ملک را واگذار کند.

تراکتور میدهد، ماشین میدهد، سرمایه میدهد تا مردم بروند کار بکنند ما هی بنشینیم توی خودمان برخلاف قانون اساسی برخلاف مصوبات قانون و موازین هی جمله کنیم از این حملات نتیجهای برای رعایای بیچاره گرفته نمیشود خیلی معذرت میخواهم من چون عادت ندارم حرف منطقی را به صورت دیگر در بیاورم این ماده به عقیده من قابل تجدید نظر است به این کیفیت که دولت حتما صورت اراضی بایر و خالصه و خالصه و بایر، باز چون طبق موازین معذرت میخواهم آقای سلطانالعلماء من طبق موازین معتقدم که هر مسلمی رفت اراضی بایری را آباد کرد محترم است.

کشاورز صدر ـ مطابق ماده ۹۰ بنده اجازه میخواهم. نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید رای گرفته شود چون مخالفی ندارد مطابق آییننامه دفعه دوم کفایت مذاکرات توضیح ندارد رای میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. صفوی ـ دفعه دوم کفایت مذاکرات توضیح ندارد. محمد علی مسعودی ـ چون جناب آقای وزیر دارایی با اصلاح ماده ۵ موافقت فرمودند و مخصوصا مقرر شد در کمیسیون هم در این باره مذاکراتی به عمل بیاید بنابراین بنده پیشنهاد میکنم در قسمت ماده ۵ رای به کفایت مذاکرات گرفته بشود. نایب رئیس ـ پیشنهاد کقایت مذاکرات شدهاست.

ریاست محترم مجلس شورای ملی، پیشنهاد میکنم در ماده ۵ مذاکرات کافی باشد. ارباب ـ موافقم. بنده به حکم وظیفه مجبور شدم بیایم اینجا در اطراف بعضی فرمایشات همکاران محترم توضیحاتی عرض کنم که مملکت ما د راین حال خرابی که هست اقلا خرابتر نشود از این ماده قسمت خالصه بایر که همکار محترم آقای فولادوند تذکر دادند حرفی ندارم صحیح هم هست اما در اصل اینکه هر موقع یک قانونی برای عمران کشور به مجلس میاورند هیاهو میشود در اطراف آن که سرمایه دار نیاید کاری کند و باید تمام را مامورین دولت (نمایندگان ـ همچو حرفی نیست) در دست بگیرند آقایان باتلاق را کدام مامورد ولت میتواند بخشکاند (بهادری ـ این باتلاقها کجاست) مامور دولت کرایه خانه ندارد بدهد بیاید این باتلاقها را بخشکاند آیا شوخی میکنید؟

نورالدین امامی ـ بنده اساسا بحث در کلیات این مواد را زیاد میدانم این است که کمتر در کلیات عرایضی میکنم ولی این ماده به نظر بنده کشداراست و به عقیده من مقصود از این قانون همهاش ممکن است این یک ماده باشد و بقیه تشریفات است (اسلامی ـ آقای وزیر دارایی تشریف ندارند) بنده از اقای وزیر دادگستری که تشریف دارند استدعا میکنم که به آقای وزیر دارایی بفرمایند. وزیر دارایی ـ بنده موافقت کردم که کلمه اراضی خالصه بایر از ماده ۵ برداشته شود برای اینکه اراضی خالصه بایر در ماده اول که به زارعین فروخته میشود قید شدهاست بنابراین این عبارت این جا زاید بود و مقصود من این بود و موافقت من مبتنی بریک اساس صحیحی بود.

۱ – میزان افزایش جمعیت ایران طی دوره برنامه چهارم سالانه در حدود ۲٬۶ درصد برآورد شدهاست معهذا افزایش جمعیت در مناطق شهری ۴٬۴ درصد افزایش سالانه سریعتر از افزایش جمعیت مناطق روستایی کشور است که سالانه ۱٬۴ درصد میباشد. ب – برقراری تعادل مطلوب بین شهرها از طریق ایجاد و توزیع متناسب تأسیسات عمران شهری. هدفهای فوقالذکر در قالب نیازمندیها و بر اساس اولویتهای مربوط به قطبهای توسعه و سایر شهرها پیگیری خواهد شد و به منظور تضمین حداکثراستفاده از سرمایهگذاریهای انجام شده در قطبهای توسعه و برقراری تعادل مطلوب بین برنامههای توسعه اقتصادی و برنامههای رفاه اجتماعی در اینشهرها و همچنین جذب مهاجرین بالقوه تهران به آنها کلیه برنامههای عمران شهری در همآهنگ با برنامههای توسعه صنعتی و با توجه به نوع فعالیتهایپیشبینی شده تنظیم و نسبت به ایجاد تأسیسات و تسهیلات لازم اقدام خواهد شد.

درک میکردم. درودیوار ماشین سخت تلق تلق کرد و فضای اتوبوس پر از گرد و خاک شده بود. تبريز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد هميشه پر برف سهند و از شمال شرق به کوه سرخ فام عون بن علي (عينالي) محدود مي شود. ملک مدنی ـ این موضوع اراضی بایر را که آقای رفیع هم فرمودند بنده در کمیسیون دارایی راه حلی پیدا کردم که هم منظور آقایان که نظر حذف داشتهاند تامین گردد و هم منظور سایر آقایان تامین شود این بود که صورت اراضی بایر را خواستم که به کمیسیون قوانین دارایی بیاورند و در آن جا مطالعه بشود و آنوقت در کمیسیون تصمیمی گرفتند بشود نظر آقای وزیر دارایی هم که فرمودند من موافقم چنین تصور میکنم که قصدشان این بودهاست که بعد در کمیسیون تصمیمی گرفته شود که نظر خاصی نبوده برای اینکه این جمله گذاشته شود همینطوری که بنده هم در مذاکره اولی عرض کردم ما به حسن نیت ایشان معتقدیم و در این ماده هم این نبوده که غیر از اشخاصی که استحقاق دارند داده شود و فرمایش آقای رفیع هم صحیح است ما باید سعی کنیم که اراضی بایر آباد شود (صحیح است) و روی این قسمت باید در کمیسیون وزارت دارایی بحث شود و یک راه حلی تا توافق آقای وزیر دارایی در نظر گرفته شود که منظور اصولی تامین شودبنده اجازهای که خواستم برای این بود که یک پیشنهادی دادم که چون در شور اول تبصرهها که پیشنهاد میشود در مجلس بحث در اطراف ان نمیشود خواستم یک توضیحی عرض کنم راجع به ان تبصره پیشنهادی که نظر اعضای کمیسیون دارایی و جناب آقای وزیر دارایی را به این نکته جلب کنم و آن این است آنچه که ما شنیدیم این املاکی که مورد اختلاف بود بعد از شهریور که در دادگاهها مطرح بود ه و مورد رسیدگی بوده که ببینند که آیا این املاک مال اشخاص بوده یا نه ومالکیت آنها مورد بحث و صحبت بوده باید در دادگاهها رسیدگی بشود.

دیدگاهتان را بنویسید