لغت نامه دهخدا حرف ا (الف)

بازماندن. (آنندراج). توقف. (المصادر زوزنی). پیاده رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). خوف و بیم. (ناظم الاطباء ||). در عهد صفوی بخصوص در دوران سلطنت شاه عباس اول هنر معماری ایران بیش از پیش توسعه یافت، اصفهان مرکز اصلی هنرهای ایران شد. مثل خداینامه به زبان فارسی میانه در اواخر عهد ساسانی. 9- زبان بالتی و زبان اسلاوی: در آغاز مسیحیت زبان قبیله بالتی ها در جمهوری لیتوانی و قبیله اسلاوها در جنوب لهستان و اروپای شرقی بود.

از آغاز قرن 6 تا اواسط قرن 8 و 12 مورد توجه بوده است. از خودش نمیپرسند که آیا این واژه مربوط به چنگ فارسی است یا نه! ما بسیاری از این واژگان را به تدریج از حافظه، نقل و سپس آنها را الفبایی کردهایم؛ ولی باید دانست که برای به خاطر آوردن چندین هزار واژه و الفبایی کردن آن عمر هفت کرکس میباید … از بین تمامی موارد ذکر شده در بالا فرهنگ لغت معین و فرهنگ لغت دهخدا کامل ترین و عامیانه ترین لغت نامه فارسی به فارسی در بین ما فارسی زبانان هستند. که حاوی تمامی واژگان فرهنگ لغت ارزشمند فارسی زبانان می باشد.

حسن عمید در سال ۱۳۳۲ واژهنامهای را به نام فرهنگ نو تکمیل و به چاپ رسانید که جلد اول آن در سال ۱۳۰۸ به چاپ رسیده بود. اما زمانیکه ما میگوییم “فارسی”(به طور گستردهترین معنی این لغت) منظور تنها فارسی تهران نیست. از زبان فارسی باستان 600 واژه، زبان اوستایی 6 هزار کلمه و از زبان پهلوی 10 هزار کلمه و از زبان سانسگریت کنجینة بی پایانی در زبان ما باقی است.

1- زبان فارسی باستان (کهن). زبان فارسی باستان زبان رسمی داریوش کبیر(سلطنت522 تا486ق.م) و خشایار شاه(سلطنت 486 تا 465 ق.م)بوده است. این زبان در زمان مادها و هخامنشیان (ق.م330- 559 ق.م) رواج پیدا کرده و قدیمی ترین زبان است که مادها و هخامنشیان با آن می نوشته و صحبت می کردند. و غیره نوشتند. در واقع اینجا هم کوش(خوش)کَش، آن را قشنگ نوشته اند. چیزی در حدود طبرستان/گیلان و کرمانشاه/کردستان و تالش از یک طرف و تقریبا اغلب لهجههای مرکز کشور چیزی به عنوان “کچه” یا کفچه/کفجه و کمچه و غیره را بکار میبرند. جایزهٔ Tamhour از طرف Académie des Inscriptions در سال ۱۳۲۱.

معذلک بسبب فشار و تحقیر و آزار، عده ای از مجوس فارس به سیستان و مکران رفته از آنجا به مهاجرت راه هند را پیش گرفتند. 1. قافیه: حرف یا حروف مشترک در پایان مصراع هاست به شرطی که آن کلمه عیناً تکرار نشود. 5. روی: به آخرین حرف اصلی از حروف قافیه روی می گویند. مانند ((رفتیم)) که حرف ((ت)) آخرین حرف اصلی کلمه است و روی می باشد. در زمان یزدگرد سوم (آخرین پادشاه ساسانی) عربها به ایران حمله کردند و بر آن تسلط یافتند و زبان عربی و دین اسلام را به ایران آوردند. 7. مقطع: آخرین بیت غزل را گویند.

قصیده: مانند غزل مطلع آن مصرّع است و مصراع های زوج آن هم قافیه است ولی تعداد بیت ها از 15 بیشتر است و محتوای آن مدح، حکمت و پند و اندرز است. و فارسی خیلی بیشتر در ترکی اثر گذاشته است. مانند شعر منوچهری که بیشتر از مضامین عربی استفاده شده است. روشهای مختلفی برای یادگیری وجود دارد، از نوشتن و تکرار گرفته تا فلش کارت و آزمونها. حتما شنیدهاید که یکی از روشهای یادگیری لغات انگلیسی، استفاده از فلش کارت است.

همانطور که گفته شد یکی از مزیت های اپلیکیشن های ترجمه نسبت به کتاب ها صوتی بودن آنهاست. بسیاری از آنهایی که امروزه به بالا بودن دانش زبانی شان افتخار می کنند از همین کتاب شروع کرده اند. نکته دیگر که بسیاری از این واژگان ریشه ترکی اغوزی ندارند بلکه از مغولی به اغوزی وارد گشتند. این واژه از وثاق عربی می آید و از انجا به ترکی عثمانی رافته است.

این واژه فارسی است و پهلوی آن هم تُهم است. این مشکل را با لغات انگلیسی هم داریم. در لغت به معنای صرف نظر کردن و در اصطلاح لفظی است در غیر معنای واقعی با شرط وجود قرینه ای که مانع از معنای واقعی شود. بعد از حمله عربها به ایران در فلات ایران مردم به آن زبان صحبت می کردند از قرن سوم تا کنون یگانه زبان رسمی و ادبی ایران است. لغت فرس اسدی به سبب همین ناآشنائی بوجود آمد و قطران تبریزی با آنکه زبان او لهجه ٔ آذری بود بهمین سبب «زبان فارسی نمی دانست » و مشکلات خودرا در دیوانهای منجیک و دقیقی از ناصرخسرو قبادیانی بلخی می پرسید.

این واژه فارسی است و همان خشنگ است که خوش را نیز کش در برخی از لهجهها گویند و نگ که در بسیاری واژهی فارسی هست: پلنگ٬ خدنگ.. این واژه یونانی است. ظاهراً این زبان تا قرن ششم هجری نیز باقی بوده است. 5- زبان فارسی: یا فارسی دری دنباله فارسی میانه زرتشتی است که از زمان یعقوب لیث صفاری (قرن سوم) زبان رسمی ایرانیان مسلمان شد و در منطقه وسیعی از جهان از هندوستان تا اروپا رایج است. به دستجاتی تقسیم شدند از شمال دریای خزر به غرب ایران و خوارزم و آسیای صغیر (ترکیه کنونی) وارد شدند و از طرف افغانستان به دره سند در هندوستان رسیدند و اولین دولت آریایی را در هندوستان تشکیل دادند و دستجاتی نیز به طرف نجد ایران آمدند (حدود هفتصد سال ق.م) و در جنوب غربی دریاچه ارومیه تاری دولت ماد بزرگ و در منطقه آذربایجان کنونی ماد کوچک را تشکیل دادند.

محمد معین در سال ۱۳۲۱ در سن ۲۴ سالگی با نوشتن رساله ” مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی” اولین کسی بود که در ایران موفق به اخذ درجه دکترای ادبیات فارسی شد و بعد از اخذ دکترا به عنوان استاد کرسی «تحقیق در متون ادبی» دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و استاد در دانش سرای عالی مشغول تحقیق و تدریس شد. م. اولین دولت ایرانی را تأسیس نمودند. در واقع پانترکیستها بخاطر ترفندکاری تنها گویش فارسی تهران را در نظر دارند و به زبان/گویشهای فارسی و ایرانی دیگر توجه ندارند. خوشبختانه برنامه های زیادی وجود دارند که حتی در صورت آفلاین بودن به شما اجازه جستجوی معنی لغات مورد نظر را می دهند و این نوع برنامه ها عملکرد کاری شما را افرایش می دهند.

این سایت همچنین دارای پیوندهای مفید به سایر فرهنگهای آنلاین دارد که در زمینه مذهبی فعالیت دارند. کویرها و بیابانهای مرکزی از جهت گیاهان از تمام نقاط دیگر آسیا فقیرتر است و از طرف دیگر کرانهء دریای خزر که باران فراوان و هوای ملایم دارد سرشار از گیاهان است. نخستین گویندگان شعر فارسی در قرن سوم از خراسان و ماوراءالنهر بوده اند و به همین دلیل خراسانی (ترکستانی) گویند. رباعی: چهار مصراع که در مصراع سوم قافیه آزاد است و موضوع عاشقانه و عارفانه دارد.

از قرن 6 به وجود آمده و محتوای آن عاشقانه و عارفانه است. مسمّط: نوعی از قصیده است که از رشته های گوناگون و متفاوت است و قافیه هر رشته متفاوت است و در هر رشته مصراع آخر قافیه متفاوت دارد. به هر رو جایگزینهای کهن ان را اوردیم. «فش» و دهخدا هم ان را از فهشنگ گل فارسی میماند که فشنگ شبیه آن گل است. رمان تغزلی : از افکار شخصی نویسنده بهره می گیرد. این کار با ابزارهایی که در قسمت سمت چپ نشان داده شده است انجام می شود و این برنامه توسط محققان و مدرسین زبان و افرادی که به دنبال تحلیل زبانی خاص هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

در این شیوه لغات عربی کمتر به کار رفته است. خود وی در یکی از یادداشتهای پراکندهاش برای لغتنامه مینویسد: «همهٔ لغات فارسیزبانان تاکنون احیا و در جایی جمعآوری نشده و چه بسا واژگان زیادیست که در کتب دیگر، خصوصاً در اشعار آمدهاست که ما آنها را در اینجا نقل کردهایم؛ ولی از سوی دیگر هزاران واژهٔ فارسی و غیرفارسی در تداول به کار میرود که تاکنون کسی آنها را گرد نیاورده یا اگر گرد آورده به چاپ نرسانیدهاست. برگردان واژهٔ فارسی «گلِ پیغمبر».گلی در هند شرقی با گلبرگهای زرد و پنج خال که پس از ساعتی پژمرده میشود. محتوای آن مدح، عشق، عرفان است و آن بیت مصرع را بیت ترجیع یا برگردان گویند که عینا تکرار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید