زبان وادبیات دری

و دیگر تکراری و کسل کننده به نظر نرسید. اگر این تعبیر ما از گفتۀ ابن مقفع درست باشد، نظر او با نظریۀ دانش زبان شناسی دربارۀ خاستگاه و جهت نفوذ زبان دری با فارسی مطابقت دارد: بر اساس دانش زبان شناسی، زبانی که رودکی سمرقندی و فردوسی طوسی و نظامیگنجوی و سعدیشیرازی بدان نوشتهاند، و امروزه، با برخی ناهمسانیهای گویشی، زبان رسمی ایران و افغانستان و تاجیکستان است، یک زبان جنوب باختری است و خویشاوند با پارسیگ یا پهلوی ساسانی (۶) که با زبانهای بلوچی و کردی و لری و گویشهای تاتی و تالشی و بسیاری از گویشهای شمالی و مرکزی و جنوبی ایران و زبانهای ایرانی میانه چون پارسیگ و پهلویگ و زبانهای ایرانی باستان چون پارسی باستان و مادی، گروه زبانهای ایران باختری را تشکیل میدهند.

دولت می خواست که با پيش کشيدن شعار « تقويه لسان پشتو » خوش بينی خود را بمقابل رژيم در مناطق پشتون نشين ايجاد کند. در دوران طلایی اسلام، عربی به عنوان نخستین زبان جهان اسلام از اهمیت بالایی برخوردار بود و آثار علمی، ادبی و مذهبی فراوانی به این زبان نوشته می شد. در عهد صفوی بخصوص در دوران سلطنت شاه عباس اول هنر معماری ایران بیش از پیش توسعه یافت، اصفهان مرکز اصلی هنرهای ایران شد.

هلاکو و جانشینانش در ترویج هنر مصور ساختن کتاب کوشش بسیار کردند و نقاشان ایرانی را با نقاشی خود که درآن زمان تکامل یافته بود آشنا ساختند. فراتر از ساحه تسلط تنظيمها درکشورهای اروپايی و امريکا که چنين خطر موجود نبود ، بازهم بخاطر دسترسی به امکانات مالی از منابع مختلف ، اکثر نشريه های جلاوطن به تاسی از منابع تمويل شان استقامت يافته و اهداف معين را تعقيب ميکردند. این نوع یادگیری از طریق اپلیکیشنها و برخی از وب سایتها قابل دسترسی است. در اینجا با دانستن سبک یادگیری خود قادر خواهید بود با استفاده از این تکنیک ها به یادگیری لغات خود کمک کنید.

در سده اخیر دانستهشده که شماری از واژگان قرآن و انبوهی از لغات زبان عربی از زبانهای متداول در بینالنهرین باستان و زبانهای ایرانی و از جمله فارسی برگرفته شده و سپس مطابق با قواعد و تصریف زبان عربی دچار تغییرات آوایی و گاه معنایی شده و مشتقاتی نیز برای آنها ساخته شده است. ابن الندیم در الفهرست بنقل از ابن المقفع نیز قول بالا را تکرار کرده است .

فلک را به نیرنگ پیچیده گوش.نظامی. به آنکس که جانش ز حکمت تهیست ستیهیدنت مایهء ابلهی است.شاکربخاري. که گفت آنکه زو حدت نخاست بسیاری. چون ریگ روان جیشی از پُری و بسیاری. بعد از آن دوده ی روغن گرفته را که از تنور بیرون آورده باشد چندان بگذارد که تمام سرد شود و مرقشیسار در انگشت (زغال) که آتش آن تیز باشد اندازد تا سوخته گردد و آن نیز بیرون آورد و چندن بگذارد که تمام خنک شود.

او غریب قرآن را تصنیف کرد که مشهور است، گویند آن را در پانزده سال تصنیف کرد. بعضیها، فونیمهائی ساختند، سمبولهای آوایی آفریدند، از کمپیوتر استفاده کردند، از زبانهای دیگر چیزهائی را وام گرفتند، قالبهای حروفی را ساختند، و آن را بلاوقفه و بدون تأمل با استفاده از تکنولوژی زمان، به سرعت عرضه کردند. آب آن از قنات، محصول آن میوه جات، زعفران و شغل اهالی زراعت است. از دزی ج 1 ص83). بسیاری دزدان از مسامحت شحنه باشد. از بسیاری دعای و زاری بنده همی شرم دارم.

پر از درد با ناله و با خروش.فردوسی. ق. شروع شده و با حکومت سلطان علی بن پیرک پادشاه به سال 812 ه . تا این که پیرامون هزار و پانصد سال پیش، یکی از گویش های جنوب باختری به نام دری، رفته رفته به دیگر بخش های ایران گسترش یافت. نام دهی در نوزده فرسخی میانهء جنوب و مشرق فلاحی است. نامند و آن را در طبخ و معالجات بکار برند.

یعنی دو سبک هم زائیده دو زمان است و هم زائیده دو زبان، مثلن زبان شاخص عمده ی این سبک همان جست و جوی “مضمون بکر” و “نازک خیالی” و “ارسال مثل در هر بیت” است که آن را گاه بغرنج و نامطلوب و زمانی غریب و دلنشین ساخته است. سوده گردانیدن سم ستور را. و مصاف بیاراست و جنگ را بسیج کرد. همه جنگ را کرد باید بسیچ.فردوسی. چاچ، ناحیتی است بزرگ و آبادان و مردمانی غازی پیشه و جنگ گر و توانگر و بسیارنعمت. در این میان، من هم از مدتهای دور و یا هم از زمان نوجوانی به این فکر افتادم که گویا این زبانهای محلی و بومی و خورد و کوچک، در میان زبانهای بزرگ و معتبر و دارای آثار فراوان کتبی، خاصتاً در سرزمین مانند زبانهای پارسی دری و عربی و ازبکی و اخیراً پشتو در معرض نابودی قرار خواهند گرفت، و نشود که به آسانی زبان مادری خود را که همان زبان شغنانی است از دست بدهیم، دست به کار شدم، و از همان آوان به جمعآوری واژه های سچه و اصیل زبان شغنانی پرداختم.

این زبان امروز دارای لهجه ها و گویش های گوناگونی است و زبان عربی مدرن استاندارد به عنوان زبان رسمی نوشتار در همه کشورهای عرب پذیرفته شده است. بسیاروام؛ مقروض. و دارای وام بسیار. بسیارنعمت؛ پرحاصل. جایی که نعمت بسیار دارد : بدخشان شهریست بسیارنعمت. جایی بسیارنعمت است و آبادان. 1)وصف ماده ای که خواص فیزیکی آن در همهء امتدادها یکسان است. اما طریق طبخ آب مازو و اجزای دیگر چنان است که اگر دوده پانزده مثقال که عبارت از ده درم سنگ باشد زاج برابر آن کنند و بهترین زاج سفید است و امتحان خوبی آن این است که چون به زبان زنند، تند باشد و زبان را زبر کند و دهان را درهم کشد وچون او را به آب مازو ریزند به نقش تیره می شود.

این دیکشنری تخصصی شامل اصطلاحات کلیه گرایش های رشته حقوق می گردد. نرم افزار پیش رو این گنجینه ی گران بها را برای کاربران رایانه در دسترس قرار میدهد. بر این دشت یک مرد را کازه نیست. زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. نه او راست از جان ما باک هیچ. کدن درى نيست و نه فارسى – لهجه مردم است که بشکل معيارى گپ نمى زند. « كالبد » لغتی است كه ازیونانی وارد فارسى شده و سبب ایجاد كلمات تركیبی، مانند كالبد شكافی و كالبد شناسی شده است.

در مراکز علمی عصر ساسانیان، مانند سلوکیه، تیسفون، و گندیشاپور آثار فراوانی از زبانهای گوناگون متداول در آن روزگار همچون سانسکریت، یونانی، لاتینی، و سریانی به پهلوی ترجمه میشد. آب آن از قنات و چاه و محصول آن غلات، تریاک و صیفی است. بسیچنده از کار پرداخته.نظامی. آماده شدن برای کار. عمل ستیزه کار. لجاجت. بنابراین همیشه در مکالمه و نوشتار خود به دنبال فرصت استفاده از این کلماتی باشید که یاد گرفتهاید. منظورم نرم افزارهایی بود که صرفا به یاد دادن لغت و معنی می پردازن که از دید من مفید نیست.

حبیبی به همین شش سال تحصیل( که درنظام آ موزشی کشور دوره ابتدائیه خوانده می شد) اکتفا کرده است. اصل این مقاله در آبان ماه سال 1368 (1989) در شماره 15 مجله زمان نو منتشر شده است. ز – آثار اردوی اقبال، عبدالهادی داوی، جلد اول, انتشارات بیهقی، کابل ماه دلو ۱۳۵۵. باید نسل جوان را با آثار و شهکار های پیش کسوتان ادب دری بیشتر از پیش آشنا ساخت ، تا خود آنها نیز آثار ناب و اصیل را بمیان آورند . از نکات جالب دیگر این نرم افزار، پشتیبانی از ورود واژهها به فینگلیش یا فارسی نگاری با حروف انگلیسی است و امکاناتی دیگر نظیر تاریخچه جستجو و جستجوی واژگان مشابه نیز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید