رودخانه های ایران و حوضه های آبریز آنها

تجربه نشان می دهد با انبار کردن آب رودخانه در مدت 7ـ5 روز اول تا 90% میکروب ها کاهش می یابند و این یکی از مزایای ذخیره کردن آب است. مدت نگهداری بهینه آب 14ـ10 روز است لیکن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ضمنا احتمال رشد جلبک ها و تغییر کیفیت فیزیکی آب وجود دارد. سطح بستر صافی های کند از وسعت قابل توجهی برخوردارند به طوری که یک متر مکعب بستر صافی، سطحی در حدود 15000 متر مربع دارد. خوارزم از نواحی باستانی آسیای مرکزی ، در ساحل جنوبی دریاچه آرال (بخیره خوارزم) ، در دو سوی رود جیحون (آمو دریا) ، که با ریگزارهای قره قوم احاطه شده است.

حدود آن از یکسو تا همدان و از سوی دیگر تا میبد امتداد داشته و هماکنون دریاچهٔ حوض سلطان از بقایای آن بهشمار میرود. ساحل نشینان این رود خانه و انهایی که در مسیر طولانی آن در کشورهای قرقیزستان ، ازبکستان ، تاجیکستان و قزاقستان از آب آن برای کشت و زرع و دیگر موارد مورد لزوم استفاده می کنند ، نگران هستند که اگر باز هم خشک سالی ادامه یابد شاید “سیر دریا” هم به سرنوشت ” ارال ” دچار شود .

در صافی شنی کند پیش تصفیه صورت نمی پذیرد وازمواد منعقد کننده استفاده نمی شود. امروزه بیش از دو میلیون نوع جاندار در روی زمین زندگی می کنند. همه این موارد باعث شده بایکال بیش از 2 میلیون گردشگر در سال جذب کند. عمق دریاچه بایکال حدود 1500 متر اندازه گیری شده است. شرایط تشکیل فسیل: باید اجساد جانداران در محلی قرار گیرند تا در معرض تجزیه و فساد قرار نگیرند.(محیط های رسوبی کم عمق مثل دریاهاو دریاچه ها مناطق مناسب تری برای فسیل شدن اجساد جاندارانند،چون سرعت رسوب گذاری زیاداست- تنوع و تعداد جانداران بیشتر است). در دهه های اخیر فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده که انسان در محیط ، تاثیر بسیاری بگذارد .

بستر صافی دارای سطحی در حدود 90ـ80 مترمربع است که در آن شن محیط پالاینده است. آقای داروین:ا(1859)نتخاب طبیعی(انتخاب افراد سازگار ترتوسط طبیعت) را عامل اصلی تغییر جانداران می دانست.(این نظریه را در کتاب منشاءانواع بیان کرد)(نظریه انتخاب طبیعی). آمودریا و سیردریا پرآب ترین رود های آسیای میانه هستندکه می توان با یافتن این دو رود در تصاویر یا نقشه ها، محدوده ی سرزمین ماوراءالنهر ( سرزمین بین این دو رود ) را مشاهده کرد. کشور به سرزمین ( ایالت،) خوره (استان) ، تسوگ یا تسوج ( شهرستان) و رستاک (دهستان) تقسیم شده بود .

دلایل شما برای سفر به آن کشور چیست؟ به عبارتی دیگر سفر به این منطقه، سفری هیجانانگیز، متفاوت و منحصر به فرد خواهد بود. دیگر قسمت های پالای شنی کندعبارت است از دستگاه زه کشی کف صافی، شیر کنترل، مخزن برداشت آب که در کتب مرجع بهسازی آب به تفصیل آمده است. در حال حاضر دو نوع پالای شنی تند مورد استفاده است یکی صافی شنی تند که با قوه ثقل، جاذبه کار می کند ونوع دوم صافی شنی تند که با فشار، کار می کند. پالای شنی تند در اواخر قرن نوزدهم بکار گرفته شد و اولین بار در سال 1885 در ایالات متحده آمریکا نصب گردید.

کاشتن هسته، برگ های بهشتی که هر روز از برکت بهشت در فرات فرود می آید. حجت الاسلام رشیدی افزود: در چند روز آینده 40 فقره رفع تصرف مربوط به اشخاص حقیقی و ادارات دولتی در حریم و بستر رودخانه های چله گاه، شش پیر و تنگ تیزاب در شهرستان سپیدان انجام گیرد که از این تعداد 4 مورد متعلق به اداره های دولتی و مابقی اشخاص حقیقی است. سودان ۶۳/۶۴ درصد، اتیوپی ۱۱/۷۴ درصد و مصر ۹/۱۴ درصد از مساحت نیل را در خود دارند. خوشبختانه مسیر تا خود دریاچه ادامه دارد و با ماشین میتوانید خود را به مهارلو برسانید.

چند روش غربالگری روده وجود دارد که معایب و مزایایی دارند. رویای یک دریاچه کثیف نماد این است که شما باید یک فرآیند پاکسازی داخلی را طی کنید. پس این قبیل منابع احتیاج به بهسازی جدی دارند لیکن آب های زیرزمینی از نظر کیفیت میکروب شناختی برای حفظ سلامت، حداقل باید ضدعفونی شوند و شاید برخی از آن ها به خاطر داشتن پاره ای عناصرشیمیایی نظیر آهن و منگنز احتیاج به تصفیه بیشتری داشته باشند. بهترین راه دیدن این شگفتی بعد از رفتن به مصر، سفر قایقی است و اگر دنبال هیجان بیشتر هستید باید کایاک سواری و رفتینگ را انتخاب کنید.

با سفر و بازدید از طول سد میتوان غذاهای متنوع، مغازههای سوغاتی و فیلمی با موضوع تاریخچهی سد و نحوهی ساخت آن مشاهده کرد. توجه: هرچه لایه رسوبی فسیل کوچک تر و ساده تری داشته باشد قدیمی تر خواهد بود.بنابراین می توان از این قاعده در تعیین سن لایه های رسوبی چین خورده استفاده کرد. پاسخ این سد دوم بود ، که در سال 1952 شروع به ساخت کرد و در سال 1970 به پایان رسید.

در زیر بستر شنی لایه ای از سنگ ریزه به ارتفاع 4/0ـ3/0 متر است. این دریاچه، در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. ارتفاع آبشار چلندر بین نیم متر تا چهار متر تغییر میکند. 3 ـ کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکــی آب تصفیه شده، بسیار خوب است وکارایی آن در حذف میکروب ها 9/99 تا 99/99 درصد می باشد و E. coli را 99 تا 9/99 درصد کاهش می دهد. مولکول دی ان ای بسیار با ثبات است ولی گاهی عوامل بسیار قوی در آن تغییر ایجاد می کنند.

قسمت شمالی این دریا بسیار کمعمق است. سنگ ریزه ها در نگهداری بستر شنی کمک می کنند و امکان می دهند که آب پالایش شده به سوی قسمت زه کشی آزادانه جریان یابد. این کوه از شمال غربی به کوه برز متصل میشود و از جنوب شرقی به کوه کمرزرد میپیوندد و راه اتومبیلروی کرند به قصر شیرین و گردنه پاطاق، آن را از سوی شمال به کوه دلهو متصل میسازد.

رود دز نیز به کارون میپیوندد. کلرزنی مکمل پالایش است زیرا علاوه براز بین بردن عوامل میکروبی بیماری زا ازآلودگی ثانویه میکروبی نیز جلوگیری می کند. در این روش جوشاندن حدود 5 دقیقه آب علاوه بر ازبین بردن زیستوارک های بیماری زا سختی آب نیز تا حدودی کاهش می یابد. یکی از مهم ترین کاربرد فسیل ها پی بردن به چگونگی تغییر شکل ظاهری و ساختمان بدنی و در نتیجه به وجود آمدن انواع جدید جانداران است.

این لایه زیست شناختی ژلاتینی شکل که شامل رگه های جلبک و اشکال پر شمار حیات ازجمله پلانکتون ها، دیاتومه ها و باکتری ها است، تشکیل لایه ای زیستی به عنوان “عمل کردن یا به کار آمدن” صافی شناخته می شود. تقریبا در سراسر جهان متداول است، به عنوان روش استاندارد برای بهسازی آب در سطح اجتماعات کوچک و موسسات با مصرف محدود کاربرد دارد. این دریاچه یکی از عمیقترین دریاچههای جهان نیز به شمار میرود و عمقی معادل ۱۷۰۰ متر دارد. نیمه عمر کربن 14 معادل 573 سال است.

دانشمندان برای تعیین عمر یک نمونه ابتدا نسبت کربن 14 را به کربن 12 را تعیین می کنند. سپس آن دو نسبت را با نسبتی که این دو نوع در بدن جاندار فسیل شده دارد ، می سنجند. کلر علاوه براثر گندزدایی که دارد به علت داشتن ویژگی اکسیدکنندگی آن عناصری نظیر آهن، منگنز، هیدروژن سولفید و سیانور را اکسیده می کند. به عنوان مثال کم توجهی به مسائلی نظیر پایین دست رود، تشدیدتبخیر از سطوح آبی سدها، مکان یابی نادرست سد، می تواند برای منابع طبیعی پیامد های نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

وضعیت در عرض جغرافیایی نسبتاً کم ، تعادل مثبت جریان گرما را فراهم می کند ، بنابراین ، دریای خزر در بیشتر سال به عنوان منبع گرما و رطوبت برای عبور از توده های هوا خدمت می کند. آب به آهستگی دربین ماسه تراوش می کند (فرایند عبور بیش از 2 ساعت به طول می انجامد) ودر طی عبور خالص سازی از طریق چند فرایند صورت می پذیرد که عبارتند ازپالایش مکانیکی، ته نشینی، جذب سطحی، اکسیداسیون بیوشیمیایی که هر یک سهم ویژه ای در بهسازی آب دارند. رگهای لنفی زیر مخاطی، پس از عبور از عقدههای لنفی مسیر، توسط مجرای توراسیک به سیستم وریدی تخلیه میشوند.

پس از آن این نوع فن آوری بهسازی آب در کشورهای صنعتی، مورد توجه قرار گرفت. پالایش آب دومین مرحله بهسازی آب و در واقع مهم ترین مرحله آن است .زیرا اکثر قریب به اتفاق میکروب ها (99%ـ98%) در مرحله پالایش از بین می روند و دیگر ناخالصی ها معلق و احیانا بینابین از آب گرفته می شود. طول رود از سرچشمه تا مصب قریب 1072 کیلومتر است که پس از سرازیر شدن از سرچشمه در نقطه ای به اسم « دوالو » وارد خاک ایران شده و از همین محل تا نقطه « قره دونی » که آخرین حد فاصل خاک ایران و ارس می باشد ، در شمال غربی ایران جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید