دریاچه ای که باقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس – ❤️ اسک 98

رودها و آبراهه هاي زيادي به اين درياچه ها و باتلاق هاي اطراف آن مي پيوندند که از آن ميان، رودخانه هيرمند بالاترين رقم دبي آبي را داراست و به هامون صابري (شاخه شمالي) مي ريزد. اين نقش در خاورميانه و فلات ايران بيشتر ايفا شده، بطوري كه شواهد باستاني كنوني بهترين مصداق براي اين ادعا مي تواند باشد.آنچه كه از نوسانات آب رودخانه هيرمند پديد آمده بهترين گواه آن را مي توان از درياچه هامون مشاهده نمود که اگر با گذشته سيستان پيوند دهيم عمق فاجعه براي هر خواننده اي بهتر نمايان مي گردد.سيستان زاييده رودخانه هيرمند و درياچه هامون است.

بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ شمسی تقسیم آب رودخانه هیرمند، افغانستان باید از آب این رودخانه در هر ثانیه معادل ۲۴ متر مکعب آب به ایران بدهد اما این کشور در ۲ دهه گذشته از اجرای این معاهده سرباز زده و با ایجاد سدهای فراوان بر روی این رودخانه، تمام آب آن را به کنترل خود درآورده است. بالاترین افت در ذخایرِ آبی در حوضه آبریزِ «کویر نمک» رخ داده که حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را هم در خود جای داده است. ذخایرِ آب در این حوضه آبریز، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، حدود ۲۰ کیلومتر مکعب کاهش پیدا کردهاند.

نویسندگان مقاله، تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تغییرات ذخایر آب در این حوضههای آبریز را در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که میزان کاهش منابع آبی در این حوضهها، در این فاصله زمانی به حدود ۷۴ کیلومتر مکعب میرسد. کتیبههای بودایی که باستانشناسان کشفشان کردهاند نیز از فراگیری قدرت کوشانیان در بخارا حکایت میکند. آیا یک آرشیتکت ایرانی نیز لازم دارد برای بررسی تاریخ معماری ایران به تاریخ معماری جهان و بخصوص معماری اروپا و یا خاور دور توجه داشته باشد؟

واقعیتِ علمی اما این است که نه تنها «ترسالی» وجود ندارد، که تغییراتِ اقلیمی در ایران و بسیاری نقاط جهان در واقع بلندمدتتر از چرخههایِ خشکسالی-ترسالی هستند. دادههای اصلی استفادهشده در این پژوهش عبارتاند از: دادههای رقومی (Dem) نود متری ایران و دادههای اقلیمی از شبکۀ جهانی پایگاه دادهای دانشگاه سانتاکلارا در ایالات متحدة آمریکا با قدرت تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه که با ریزگردانی در دورهای 60ساله (1387-1327) آمادة بهرهبرداری شده است. دریاچه هامون با حدود ۱۸۰۰ کیلومترمربع وسعت، بزرگترین حوضه دریاچهای خاور ایران است که از سه حوضچه اصلی یوزک، صابری و هیرمند تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگارمحیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ محسن اسلامزاده با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با علت نرسیدن آب رودخانه هیرمند به ایران گفت: علت اصلی نرسیدن آب هیرمند به ایران این است که در زمان دولت اشرف غنی آب رودخانه توسط بند کمالخان به شکل غیرقانونی منحرف شده است. در بخش کارکردهای فرهنگی، نقش رودخانه هیرمند و دریاچه هامون در شکل گیری تمدن های باستانی سیستان و همچنین تأثیر این دریاچه بر صنایع دستی، خوراک و فرهنگ عامه مردم مورد بررسی قرار گرفته است.

اکثر قریهها در مسیر دریای مرغاب موقعیت داشته و تعدادی مردم در دامنه کوها و دشتها به شکل صحرا نشین زنده گی میکنند، همچنان اهالی اطراف دریای مرغاب در فصلهای خزان وزمستان در داخل دره مرغاب زنده گی میکنند ودر فصل بهار و تابستان در دامنههای کوه کوچ میکنند؛ کوچ کردن به دامن طبیعت وزنده گی چند ماه در دامنه کوها و صحرا نشینی یکی از رسوم سابق بوده که بیشتر بخاطر جمعآوری محصولات حیوانی صورت میگیرد. مرغاب در جغرافیای سیاسی افغانستان به حیث یک واحد اداری است. ساناز علیمحمدی، مرغاب یا مرو رود: نگاهی به جغرافیای تاریخی مرو، روزنامه رسالت، شماره ۷۱۰۸، ۲۵/۷/۱۳۸۹، صفحه ۱۴.

حس کردم تصور کرده است که من این نکته را به عنوان یک انتقاد گفتم. این دریاچه ها به منظورهای مختلفی نظیر تولید برق (به عنوان مثال دریاچه پشت سدها)، برای استفاده از آب آن ها برای کشاورزی یا در خانه ها یا برای تفریح ساخته شده اند. در تداول مردم گناباد به حوض وسط خانه اطلاق می شود. پ – شدت و مقدار بارندگی :هر چه شدت بارندگی و مقدار بارندگی بیشتر و یا سرعت ذوب یخ ها بیشتر باشد میزان آب جاری افزایش می یابد .

امکان انواع تفریحات و سرگرمیها در این مجموعه فراهم شده و هر کسی با هر سن و سلیقهای میتواند از حضور در اطراف دریاچه چیتگر لذت ببرد. در عین حال که برخی از مناطق جزو مناطق شنا ممنوع هستند؛ اما هنوز هم میتوانید در برخی از مناطق بهصورت آزادانه و با خیال آسوده شنا کنید و از شنا کردن خود لذت ببرید. ما امیدواریم که با روی کار آمدن طالبان و مذاکراتی که با آنها در حال انجام است, آب به استان سیستان و بلوچستان برسد و بحث انحراف غیرقانونی مسیر رودخانه هیرمند نیز حل شود. پرتودرمانی ممکن است به عنوان یک روش تسکین دهنده برای کوچک کردن تومورهایی که ممکن است باعث انسداد روده شوند، به کار رود.

به عنوان مثال رقیق کنندههای خون، مانند وارفارین و کلوپیدوگرل و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) مانند ایبوپروفن در حین آمادگی قبل از کولونوسکوپی از دستور مصرفی باید حذف شوند. قبل از اینکه کوروش در ماورالنهر یک پادگان دائمی برای جلوگیری از حملات مسقندها مستقرکند ملکه تمیریس دوبار به ایران حمله کرد اما بعد از اینکه کوروش در شهر «کوروپولیس» واقع در ماورالنهر یک پادگان به وجود آورد حملات ملکه مسقند به ایران متوقف شد. همین چند ماه قبل اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مراسم بهره برداری از سد کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان باز هم ادعای پایبندی به معاهده تقسیم آب را تکرار کرد و گفت: آنچه در معاهده آب میان ایران و افغانستان آمده عملی می شود اما زیادتر از تعهد، نیازمند مذاکره است.

به همین دلیل رابط حسنه ای بین دولت مرکزی و خان خیوه برقرار شد. این رسم از طایفه مزبور به طوایف دیگر ماورالنهر سرایت کرد وگرچه بعد از غلبه اسلام برآن منطقه منسوخ شد اما اثر آن باقی ماند و روسای طوایف اصالت فرزند را وابسته به مادر می دانستند نه پدر . هرچند این خبر توسط یک مقام طالبان تکذیب شد، بااینحال پرسشی که دراینبین مطرح میشود این است که سیاست طالبان در قبال تعهدات افغانستان درباره حقابه ایران چیست و آیا اساساً میتوان به وعدههای طالبان که این روزها سخت درگیر بحران مشروعیت و بهرسمیت شناختهشدن از سوی کشورهای مختلف بهخصوص همسایگان افغانستان و همچنین نیازمند انرژی و تولیدات غذایی ایران است، در ادامه راه اعتماد کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید